Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Dobrou noc

Související okruhy

Cítíte se, kdekoli jsem neúplný. S vámi nikdo nemůže soutěžit. Tvoje péče o mě, nikdo nemůže porazit, protože jsem neviděl lásku, která je tak sladká. Dobrou noc, má lásko tak sladká

Když dnes večer položíte hlavu ke spánku, můžete spát pohodlně a bez problémů během spánku. Můžete se probudit živější a omlazení. Dobrou noc lásko. Bůh vám žehnej a zachovává vás

Boží neustále sledované oči jsou na vás, takže spěte, jako byste vlastnili svět, jako mír a potíže mohou přijít, jen když jim to dovolíte. A modlím se, abys měl nejlepší noci. Dobrou noc kamaráde

Vědecky je spánek jedním z nejlepších způsobů odpočinku. Dobře tedy využijte dnešní večer a dobře se vyspte. Dobrou noc, drahý příteli

Po dlouhém stresujícím dni v práci vám můžu popřát jen uvolnění a užít si vzrušující večer. Dobrý večer, tati

Král mého srdce. Ty jsi prošel svými sny. Moje láska. Moje duše. Jsi všechno, co chci, zlato. Přijměte tuto textovou zprávu jako připomenutí, že někdo bude navždy vděčný za vaši existenci. moc tě miluji

Ať je pro tebe tato noc sladká a blažená, zlatíčko. Kéž obdržíte více milosti, abyste mohli skvěle fungovat v práci zítřka. Spi pevně, drahoušku. Kéž vám Bůh hojně žehná. Dobrou noc!

Kde je vaše láska, co je med a cukrová třtina? Milovat vás jistě není marné. Vezmu to se vší svou blažeností a vší svou bolestí, a to je to, co budu dělat znovu a znovu. Dobrou noc, mé srdce

Možná tu nejste, ale jste v mých snech a já tam chci jen zůstat s vámi v náručí navždy. Klidný spánek

Budeme vždy a navždy spolu, stejně jako já tě budu milovat až do konce věků. Dobrou noc!

Vím, že jsem to možná řekl už milionkrát, ale dnešní noc by byla bez hvězd na obloze a krása měsíce zmizí, kdybych ti znovu nevyznal svou lásku. Milovat tě je to, co budu dělat až na věčnost, protože víc než cokoli jiného

Vyhodil jsi moji osamělost jako kouř a zesílil jsi mě jako pravé zlato. Srdce se mi třáslo hned při prvním pohledu na mě; jak jsem byl očarovaný. Budu tě rád znovu milovat ve světě, který přijde. Spi jako dítě dnes večer

Jsem vděčný za to, že jste si tuto zprávu přečetli stále. Dobrý večer, milý příteli

Svět bez vás bude vždy neúplný a prázdný. Miluji tě za hvězdami. Dobrou noc, krásko

Kamkoli jdete, nezapomeňte si vzít svůj krásný úsměv s sebou a já vás tak moc miluji. Dobrý večer, můj anděli

Kamkoli jdete, nezapomeňte si vzít svůj krásný úsměv s sebou a já vás tak moc miluji. Dobrý večer, můj anděli

Ahoj zlatíčko, slyšíš zpěv za oknem? Doufám, že se vám to líbí, protože je to ukolébavka, která vám umožní krásně spát. Vím, že to zní jen jako švitoření ptáků, ale užij si je všechny stejně, protože jsem je poslal, abych svému dítěti popřál úžas

Kéž budete mít úžasný noční spánek, když usnete ve světě kolem vás. Dobrou noc a pevně spát

Bez vás by noci neexistovaly s hvězdami. Spi pevně, drahoušku

Můžete být vedeni a chráněni po celé své životní cesty. I ta nejkratší cesta pro vás bude mírem. Dobrou noc!

Kéž se nikdy nedám zahanbit a sloužit vám všechny mé dny a noci

Modlím se, aby vás strážní andělé Všemohoucího Boha nadále sledovali, jak si položíte hlavu ke spánku, a modlím se, abyste si i nadále užívali krásný a klidný noční spánek plný těch nejsladších snů. Kéž vám Bůh vezme úzkost

Sladké sny, má drahá lásko. Vaše srdce je se mnou v bezpečí

Omlouvám se za tvého šéfa a za to, jak dnes šlo. Upřímně si přeji, abych tam byl s vámi, abych sdílel čokoládu a sledoval filmy až do dne. Dobře, dobře? Dobrou noc drahá

Kdykoli mě budeš mazlit, zbavíš mě všech úzkostí a starostí. Miluji tě za hvězdami. Dobrou noc a sladké sny, můj drahý manžele

Okouzlil jsi nejen mé srdce, ale všechny mé části. Žádné kouzlo není dost silné na to, aby mi zabránilo milovat tě. Dobrou noc má lásko

Dobrou noc a klidný spánek, můj jediný. Víš, že tě miluji, že? No ano. Vždy mít a vždy bude

To, jak tě miluji, je mimo mou představivost. Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych mohl někdy milovat někoho jiného tak úplně tak, jak já miluji tebe. Někdy se život stane nečekaně. Věřím, že jste jednou z nečekaných událostí, ale vždy za to budu rád.

Doufám, že váš večer přinese klid a mír, ve kterém vaše ustaraná mysl touží po celý den. Dobrý večer, můj milý příteli

Všechno, na čem mi záleží, se točí kolem vás. Doufám, že mi dovolíte ukázat vám, jak moc se starám o zbytek svého života. Dobrou noc, drahoušku

Noc je u nás rychlá. Dívám se na strop a doufám, že na tebe zahlédnu

Noc je u nás rychlá. Dívám se na strop a doufám, že na tebe zahlédnu

Ve spánku musíme být od sebe, má lásko, ale buď si jistý, že o tobě budu snít, dokud se znovu nesetkáme. Dobrou noc, drahoušku

Kéž tě pod silnou hlídkou Páně, jak dnes večer položíš hlavu ke spánku. Dobrou noc, drahý příteli

Co je tak těžké poslat mi takovou dobrou zprávu? Dobrou noc, kámo

Každou noc spím a myslím na naši společnou budoucnost. Domov, který jsme postavili, a jak láska je náš jazyk. Těším se, až se to stane realitou. Doufám, že mě dnes večer uvidíte ve svých snech. Sladká noc, drahá

Hej, přál jsi si tu padající hvězdu? Jen doufám, že jsme si přáli to samé - vždy tě milovat - a ty stejně jako mě. Dobrou noc, drahoušku

Kéž vám Bůh dá důvod být šťastným i uprostřed nejistot života. Dobrý večer, můj nejdražší bratře

Vím, že teď na mě myslíš a pravděpodobně máš před sebou milion věcí. Ale chci, abys věděl, že po celou dobu, kdy jsi byl zaneprázdněn, jsem se o tebe bál. Dobrou noc lásko

Jsi jeden svého druhu, a tvoje druhá, kterou nemohu najít, Budeš někdy mou osobní osobou, A budu tě milovat v sezóně i mimo ni

Ti, kteří zůstávají ve stínu Všemohoucího, řeknou o Pánu: On je má síla a moje pevnost

Snažte se mít všechny starosti stále vypnuté a přepněte rychlostní stupeň do režimu spánku. Bolí to hodně, když nemůžete spát. Protože mě to tak trochu nutí plakat. Dobrou noc miláčku

Být daleko od tebe je pro mě těžké. Je to jako být bez vzduchu. Chybíš mi, kdykoli nejsi poblíž. Když dnes večer spíte, mohou nad vámi andělé hlídat. Nebyli byste chyceni a všichni vaši nepřátelé by mohli být neklidní, jen aby vás upřednostňovali. Může vaše g

Doufám, že klidně spíte a sníte o Angels. A doufám, že se usměješ, zatímco spíš. Dobrou noc

Jsi tak laskavá a vždy pravdivá, tak milující a starostlivá, že? Dnes v noci se nemůžu přiznat. Děkujeme, že jste milí. Dobrou noc všechno

Přál bych si, aby váš večer byl stejně krásný jako malebný západ slunce. Dobrý večer, můj milý příteli

Přeji vám, abyste měli důvod být vděční za všechno a být šťastní dnes a vždy. Dobrý večer!

Přeji vám, abyste měli důvod být vděční za všechno a být šťastní dnes a vždy. Dobrý večer!

Dobrý večer, příteli, jaký byl tvůj den? Můj byl na vás úžasný a když jsem viděl vaše zprávy, zkrášlil mi večer

Ty jsi můj anděl; odpověď na mé modlitby. Dar od Boha; Boží zvláštní dědictví. Budete vynikající ve všech svých závazcích. Dobrou noc, můj drahý synu

Dnes v noci, zítra a navždy jsi v mém srdci. Sladké sny, můj krásný anděli

Nepotřebuji prohlížet žádné památky, protože mám jednu navždy vyrytou na srdci. Jste půvabné umělecké dílo speciálně navržené Bohem s trvalým pobytem v mém srdci. Přeji vám dobrou noc, zlato

Slunce vás ve dne nezasáhlo, jsem si jist, že Měsíc to v noci neudělá. Spi a nech si dítě odpočinout, má lásko

Projde to; v této fázi procházíte. Dobrou noc lásko

Co drží mé srdce pohromadě, je moje láska k tobě a co je nejdůležitější, tvoje láska ke mně. Nikdy mi nezlomí srdce ani nezničí mé bytí tím, že ode mě odešlo. Bez ohledu na noc, bez ohledu na den, vždy ke mně můžeš běžet. Vždy budu mít moc tě zachránit

Co bych kdy mohl dát, abych ti ukázal kousek mě! Co mohu kdy dát, abych ti ukázal svou lásku! Mohl bych dát milion dolarů, ale to by neudělalo, ale dávám celé své srdce a všechno také. Dobrou noc nejlepšímu miláčku na světě

Přeji vám krásný noční spánek, když si lehnete spát, a miluji vás na Měsíc a zpět. Dobrou noc a dobře se vyspi, má žena a moje všechno

Nic jako tvoje láska není tak sladká, nikdo kromě tebe nedělá mé srdce úplným, a tvůj skutek lásky, nikdo nemůže porazit. Můj miláčku, nevadí mi automatické opakování

Každá dobrá noc zanechává kyselou chuť, protože vím, že od tebe budu pryč, ale všechno se stane sladkým, až o tobě začnu snít. Dobrou noc má lásko

"Dobře se vyspi. Spěte pevně. Medvídek ti obejme dobrou noc, má lásko. “

Přeji vám krásný krásný spánek. Dobrou noc, dobře se vyspi a sladké sny, má krásná teto

Dobrou noc nejlepší sestře, kterou si kdokoli může přát, a ať máš sny tak krásné, jako jsi ty. Vroucně tě miluji

Bůh je dnes večer s vámi a vaše noc bude klidná a osvěžující. Nebudete se cítit hořce, ale lépe

Bůh je dnes večer s vámi a vaše noc bude klidná a osvěžující. Nebudete se cítit hořce, ale lépe

Děkuji vám, nebeský Otče, za vaši lásku a péči o nás. Jsme vám velmi vděční, Pane. Ahoj příteli, modlím se za tebe, abys, když dnes večer položíš hlavu ke spánku, byl pod blízkou a mocnou hlídkou Boha, Boží pokoj se vznáší

Tato noc pro vás bude tichá, sladká zvuková noc. Váš pobyt v nočních hodinách bude klidný a blažený. Dobrou noc má lásko

Když vám napíšu zprávu na dobrou noc, už mám pocit, že jsme spolu. Chápu, že takové krásné věci se většinou dějí jen v hlavě. Ale doufám, že dostanu příležitost ukázat ti přesně to, na co opravdu cítím

Dokonalá noc by byla, já a ty sdílíme postel lásky. Dobrou noc zlatíčko

Když zářící slunce zapadá do šatů, aby uvolnilo cestu jasnému měsíci, ať Bůh způsobí, že tvé starosti ustanou a ať na tebe dnes večer a vždy

Kéž se o vás Bůh dnes večer postará a váš spánek bude sladký jako čistý med a čerstvé mléko v zemi Kanaán. Dobře se vyspi

Nalil jsem ti na postel růže, abys byl svěží. Kéž váš spánek vzkvétá jako lilie. Miluji tě a přeji krásný noční odpočinek

Kéž Pán dnes večer nad vámi drží své anděly a dá vám svůj milovaný sladký spánek. Žádné zlo vás nepostihne. Půjdete bezpečně do postele a bezpečně se probudíte. Sladké sny

Budu pro tebe plavat přes oceán. Odvážím se kvůli tobě do deštného pralesa. Běhám přes savanu s tebou v mém srdci. Miluji tě tak, má princezno. Dobrý večer

Posílám vám tuto zprávu, abych vyjádřil své pocity a to, jak vás tak zbožňuji, ale slova nestačí k tomu, aby to bylo skutečné. Doufám, že za těmito několika slovy uvidíte, že si vás někdo tolik váží. Krásná noc pro vás

Vzhledem k tomu, že noc je chladná, mohou být vaše sny chladné a sladké. Měj požehnanou noc, zlato

Chci vám jen popřát, abyste měli dnes nádherný večer před sebou. Dobrý večer, má krásná dcero

Kdokoli může milovat, ale nikdo mě nemůže milovat jako ty, a je mi ctí, že se o mě stará a miluje někdo tak okouzlující a úžasný jako ty. Dobrý večer, můj princi okouzlující

Vaši nepřátelé vás nikdy nebudou moci dobýt. Protože jsi víc než dobyvatel. Budete zvítězit nad všemi svými nepřáteli. Dobrou noc drahá

Jste Bohem milovaní a on vás udrží v dokonalém míru a obnoví vaši sílu pro každodenní činnosti

Jste Bohem milovaní a on vás udrží v dokonalém míru a obnoví vaši sílu pro každodenní činnosti

Nechť noc zbaví bolesti dnešních námah, vzestupů a pádů. Dobrou noc a sladké sny, můj princ okouzlující

Kéž pokoj od Boha naplní vaše srdce a tělo. Dobrou noc, drahá, zůstaň požehnaná

Žasnu nad tím, jak úžasný člověk jsi. Vypadáte nejen dobře, ale také s velkým charismatem a úctou, kterou najdete jen zřídka. Můžu jen doufat, že to, co moje srdce hledá, se uskuteční ve vzdálené době. Dobrou noc, nejúžasnější člověk

Doufám, že si přejete zůstat silní, být šťastní a vděční za všechno. Dobrý večer, má nejmilejší sestro

Moje láska k tobě bude vždy pravdivá, protože v životě jsi pro mě nejlepší. Nechám si nás jako jednoho, nikdy dva, ráno a v poledne, kdy jsme ty a já

Dnešní noc je krásná noc a přeji vám krásný noční odpočinek a příjemné sny. Dobrou noc, sestro

V této části světa může být tma. V našich srdcích je to však s láskou jasné. Naše není jako ostatní, protože jsme tak požehnáni, že cítíme příval lásky v našich žilách bez ohledu na denní dobu a život se může rozhodnout hrát

Nyní spěte a připravte se na skvělé dveře, které se vám zítra otevřou

Miluji vás víc než slova tohoto textu a miluji vás i mimo jakýkoli kontext. Právě jsem vám přišel popřát nejlepší noc vůbec, dobrou noc má lásko a můj jediný milenec vůbec

Můj drahý. Boží andělé vás budou chránit před vším zlem. Přítomnost Boží se neodchýlí od tvého života. Pán pro vás zítra uklidní a napraví vaše cesty. Zítra vstaneš vyzařováním Boží slávy. Dobrou noc

Večer plný lásky, radosti, štěstí, smíchu a velké zvěsti jsou pro vás dnes a vždy srdečným přáním. Dobrý večer krásko

Modlím se, abyste dnes večer měli klidný a klidný noční spánek a vždy. Dobrou noc a sladké sny, hezký

Kéž vám Pán žehná a všechno, co je kolem vás. Příjemnou noc, bratranče. Dobrou noc

Modlím se, abyste dnes večer snít o tom, co pro vás Bůh chce, mé dítě. Sladké sny, synu

"Toto není jen text na dobrou noc; je to moje láska, kterou vám posílám, abych vám udržel společnost až do rozbřesku. Spi pevně, můj králi. “

"Toto není jen text na dobrou noc; je to moje láska, kterou vám posílám, abych vám udržel společnost až do rozbřesku. Spi pevně, můj králi. “

To, že jsem vás požádal o ruku, bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal, a jsem rád, že jsem to udělal. Děkuji, že jste do mého života přidali tolik štěstí a já vás úplně miluji. Dobrou noc!

Když to nejde podle plánu, modlím se, aby vám Bůh dal důvod být stále vděčný. Dobrý večer!

Měsíc se na mě zlobí a žárlí na vás, protože jsem řekl, že nikdo nemůže rozsvítit mé noci jako moje přítelkyně. Dobrou noc

Učíme se pracovat po celý rok, ale často zapomínáme na přiměřený odpočinek. Jaký byl tvůj den? Příjemný večer, má přítelkyně

Kéž se dějí hrozné věci strašným věcem, které se vám dnes večer chtějí stát. Můžeme to nazvat slovní hříčkou? Dobrou noc

Zůstaňte silní, buďte vděční za dnešní den a modlím se, abyste měli úžasný noční spánek. Dobrou noc a příjemné sny, má lásko

Když dnes večer vypnete světlo, abyste mohli spát, ať na vás i na vás budou dávat pozor andělé. Dobrou noc můj drahý příteli

Jsem rád, že tě mám, protože si nemohu představit život bez tebe. Víš, že tě miluji, že? No ano. Dobrou noc a sladké sny, má starostlivá manželka

Ať jste dnes večer kdekoli, přeji vám krásný večer a nechť vám západ slunce přinese lásku, radost a štěstí. Dobrý večer!

Tvoje krásná tvář je vše, na co musím myslet, abych měl krásnou noc. Myšlenka na tvůj sladký hlas je jedinou ukolébavkou, kterou potřebuji pro klidnou noc. Ale dnes večer potřebuji mít úžasnou noc, abych ti řekl, jak se cítím, a jen doufám, že se cítíš stejně

123...76Показано 1-100 из 7551 записи