Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Motivace

Související okruhy

Dobré ráno. Je to požehnaný den a bude pro vás obohacen o všechny dobré věci. Šťastný pátek

"Ležím v bolesti, trápím se v agónii, jím v bídě." Ale bez ohledu na to, nosím šťastnou tvář, protože budoucnost bude vždy jasná. “

Když jste dole, podívejte se nahoru. Když se dostanete na vrchol, nezapomeňte se podívat dolů

Můj nejdražší příteli, přijmi mou srdečnou soustrast na slavném odchodu tvé matky. Jsem rád, že víte, že to není sbohem; je to jen rozloučení. Tvoje matka by na tebe někdy čekala ve velkém za námi. Pak by došlo k radostnému smíření

Úspěch nemá sílu vybrat si kohokoli, ale pokud chcete, využijete svou sílu k tomu, abyste si vybrali sebe

Je pondělí, tak se probuďte a zářte. Jako vždy nechte svůj odzbrojující úsměv a laskavost ve svém srdci být vaší brněním dnes. Mějte skvělý týden

Je to všechno o vás Pokud by okolnost měla moc žehnat nebo škodit, požehnaly by a ublížily by stejně všem lidem, ale skutečnost, že tytéž okolnosti budou stejně dobré i špatné pro různé duše, dokazuje, že dobré nebo špatné nejsou za těchto okolností , ale

Někdy je těžké tlačit na to, když se vše zdá neplodné, ale nikdy neztrácejte naději. Rozveselte se, kámo

Můj milý příteli, je mi líto zániku tvé nejdražší matky. Je to skvělá žena; Svědčím o tom. Skutečná matka v Izraeli! Byla tak velkým zaklínačem, otevřeným srdcem, otevřenýma rukama a vždy pohostinná k přátelům svých dětí. Bude surel

Tady se snažím shromáždit, protože jsem slyšel, jak vaše maminky procházejí. Nezdá se, že by se mnou šlo opravdu dobře. Poučil jsem se z ní skvěle. Budu tu tak dlouho, jak dlouho mě budeš potřebovat

Jsem tu pro tebe

Měl jsi velké srdce. Srdce, které pojme všechny. Tvůj život mě naučil tolik lekcí, matko

Prosím, zavolej mi kdykoli a já tam budu. Opravdu cítím tvou bolest

Prázdnotu, kterou tvá smrt vytvořila v mém srdci, nemůže vyplnit nikdo jiný. Jsi můj svět, i když jsi mrtvý, protože jsi byla moje matka, dala mi důvod žít plodný život. Budu na tebe hrdý, mami

Vím, že ti bude velmi chybět. Když vás bolest a nemoc rozplakaly, jsem si jistý, že hleděla na vaše těžké oko a plakala ze strachu, že byste měli zemřít? Teď ji od tebe smrt vzala a vše, co máš, jsou vzpomínky, doufám, že dobrý život, který žila, jí dá

Vím, že ti bude velmi chybět. Když vás bolest a nemoc rozplakaly, jsem si jistý, že hleděla na vaše těžké oko a plakala ze strachu, že byste měli zemřít? Teď ji od tebe smrt vzala a vše, co máš, jsou vzpomínky, doufám, že dobrý život, který žila, jí dá

Abyste ze života dostali co nejvíce, musíte nejprve věřit ve své vlastní já. Pokud věříte, nic není nemožné

Omlouvám se za smrt vaší matky. Slyšel jsem, jak je úžasná. Modlím se, abyste našli odvahu nést ztrátu. Bůh žehnej vaší rodině

Semeno velikosti je ve vás. Roztáhni křídla a vzlétni jako orel

Produktivní úterý produkuje klidnou středu. Můžete zažít neobyčejný mír a klid, když očekáváte vzrušení ze zábavného nebo relaxačního víkendu. Přeji krásnou středu!

Žádná situace není trvalá, má drahá. Svou současnou situaci můžete zmírnit pilností a vytrvalostí. Všechno vám to dobře dopadne

S mírem budete čerpat vodu ze studny prosperity. Užijte si středeční ráno, má drahá

Jo! Je to už můj oblíbený den. Přeji si, aby se zbytek týdne zrychlil, ale když přijde pátek, rád se oddávám pocitu blaženosti. Vědět, že se můžu příští den probudit, kdykoli se mi líbí. Vím, že cítíš i to vzrušení. Šťastný pátek

Nezabývejte se tím, že jste ztratili matku, považujte to v některých ohledech za požehnání. Přijměte moji soucit

Najděte odvahu zabít své obavy, nejsou tak silné jako vy

Oživte svůj život vášní, láskou, humorem, soucitem a stylem. Udělejte si ze života zábavu

Vize je síla, která udržuje. Cokoli si necháme před očima, bude rozhodovat o našem výsledku!

Bez pokusu není úspěch. Abyste dosáhli úspěchu, musíte být činitelem věcí, kterých chcete dosáhnout

Upřímně, to, jak stále dychtivě chcete dohnat denní události, i když jste unavení, je pro mě zdrojem síly a inspirace. Jsem přesvědčen, že vyjdeme celiství a lepší, bez ohledu na velkou vzdálenost

"Když si uvědomíš, že svět má vše, co chceš, začneš si znovu vážit života." Všechno ve vesmíru je dar, dokonce i pro život, který žijete. “

"Jedna věc, kterou jsem si uvědomil, je, že moje štěstí závisí na mně." Takže jsem se rozhodl usmívat bez ohledu na okolnosti. “

"Jedna věc, kterou jsem si uvědomil, je, že moje štěstí závisí na mně." Takže jsem se rozhodl usmívat bez ohledu na okolnosti. “

Nic, co řeknu, nemůže vašeho milovaného přivést zpět, ale chci, abyste věděli, že nejste sami

Každý z nás udělá chyby sem a tam, ale jen blázen opakuje stejnou chybu více než jednou

Modlím se, aby vás v této době potěšil největší zdroj pohodlí a podpory. Kéž Bůh uzdraví tvé srdce

Ano! Bez ohledu na okolnosti to můžete udělat

Díky za vše, co děláte pro mě a lidstvo. Bůh žehnej tvému ​​velkému srdci, drahá

Jediné, co teď mohu říci, je, že můžete být utěšeni a potěšeni

Věřím, že na nás budete nesmírně hrdí. Věřím v tebe, drahoušku

Je smutné ztratit otce. Smrt je krutá. Nechť odpočívá v pokoji

Pokud se cítíte smutně, nezapomeňte, že je tam idiot, který viděl „ZEBRA-CROSSING“ a čeká hodiny, než uvidí kříženec zebry!

Nezbavujte se odpovědnosti za práci ve třídě, úkoly, testy a zkoušky. Vše vás má vybudovat

Věřím v tebe, protože vím, jak mocný jsi a musíš také začít věřit sám v sebe. Jsi silný

Být plešatý. Být silný. Jste víc, než víte, musíte zjistit, jak jste silní

Stále věřte v sebe. Jste silní a žádný špatný den není dostatečně silný, aby vás udržel na dně

Přeji vám vše nejpříjemnější a potěšení, které tento nový týden nabízí

Po každém silném lijáku je vždy duha. Rozveselte se, protože všechno bude v pořádku

Po každém silném lijáku je vždy duha. Rozveselte se, protože všechno bude v pořádku

K přivedení vašeho milovaného člověka by nestačila žádná slova, ale modlím se, aby vám Bůh dal sílu odnést ztrátu

Dobro, které děláte, může být zapomenuto, protože lidé to často píší na skálu nesmazatelným inkoustem, což vám však nedává povolení být špatný pro lidi

Silné a odhodlané srdce si užívá trvalého míru, který je uklidňuje, ať přijde, co může

"Neplaču nad rozlitým mlékem." Pokračuji další kapitolou a provedu kontrolu poškození. “

Nezabývejte se minulostí, přináší to jen lítost, ale pouze životy v budoucnosti

Nechte svou mysl být v klidu a přijměte sílu, která vám pomůže překonat tyto boje

Vždy si oblékněte usmívající se tvář. To je jedno z tajemství dobrého života

Dnes se modlím za vaši dokonalost. Vím jen o tom, že ve středu bude dobrá zvěst. Tuto středu vám může přijít do cesty jen to nejlepší

Jeho láska bude vždy vaším průvodcem. Přijměte mou soustrast

Drahý bratře, přeji si, abych tě mohl vidět každý den mého života, jsi jen světlo, které mé oči potřebují, aby mi na tváři úsměv

Dokud nepřerostete toxické vztahy, možná nikdy nebudete mít čas být skvělí!

Mám ze života pozitivní názor, i když to teď může být těžké, bude to lepší. Pozitivní vždy

Tvoje máma bude chybět nejen vám, ale i mnoha. Nepřinesla jen radost vám, ale mnoha. Ach, jaká dobrá a milující žena jsme přišli do chladných rukou smrti. Přijměte prosím mou upřímnou soucit

Tvoje láska mě zachránila a já nikdy nepustím. Věřte tomu, protože je to pravda. Vrať se brzy

Páni, už je středa! Zůstaňte pozitivní: dobrým lidem se stávají dobré věci. Je to zákon magnetické přitažlivosti. Dobré ráno. Mějte optimistickou středu dopředu

Páni, už je středa! Zůstaňte pozitivní: dobrým lidem se stávají dobré věci. Je to zákon magnetické přitažlivosti. Dobré ráno. Mějte optimistickou středu dopředu

Vím, že je to nová fáze, kterou chcete začít, na kterou nejste zvyklí, ale nebe vám pomůže nést břemeno a způsobí, že milost se nikdy neodchýlí od vás a vaší rodiny. Bude vám dobře

Nikdo nemůže nikdy zaujmout vaše místo, protože vás pouze zaujme, abyste byli tak výjimeční. Miluji tě, drahý bratře

Den ve škole se vám vyplatí, protože je to den, kdy se můžete učit a žít. Neboť jsi mrtvý, jen když jsi se přestal učit

Kéž vás tato slova uklidní při ztrátě vaší matky. Musí to být pro vás opravdu těžké období. Prosím, nenechte se tím vážit. S největší pravděpodobností pro vás v tuto chvíli chce to nejlepší. Mějte prosím dobrou náladu

Všechny věci, které jste si kdy přáli, by byly nemožné bez vědomé snahy o jejich dosažení. Věř tomu

Během posledních několika let, které jsem žil, jsem si to uvědomil; život nemá smysl bez peněz, život je nesmyslný bez slávy, život je nesmyslný bez lásky. Ale nejdůležitější věc mezi všemi; Život nemá smysl bez štěstí!

Moje srdce zpívá o tvé lásce. moc tě miluji

Volnou rukou je ďáblova dílna. Pokud nejste výdělečně činní, máte spoustu volného času na to, abyste se nechali nalákat na všechny druhy potíží

Zlato, už v tom nejsi sám. Společně toho dosáhneme mnohem více a na konci budeme mít spoustu důvodů k úsměvu. Vem si srdce, má drahá

Odvahu osvobodit se získáte, když nastavíte svůj pohled nad výzvu

Je jen na vás, abyste si stanovili cíle a zaměřili svou vášeň na určitý účel. Začněte dnes provádět změny, které vás zítra dostanou tam, kam chcete. Odvažte se snít a poté si stanovte termíny pro uskutečnění těchto snů

Potřebujete proces Lidé chtějí peníze, ale ne proces. Mnoho lidí si neuvědomuje, že je to proces, díky kterému jsou bohatí, ne peníze. Jedním z důvodů, proč je mnoho vítězů loterií nebo dětí, které zdědí rodinné bohatství, brzy zlomeno, je důvod

"Nemusíš v tom domě sedět, když jsi sklíčený." Vydejte se do ulic a uvidíte všechny důvody k úsměvu. Samotná příroda je štěstí. “

Všichni potřebujeme něco, kvůli čemu chceme vstávat brzy a hýbat se. Pokud máte práci, máte to, co potřebujete, abyste něco dokázali!

Na cestě k úspěchu je Perseverance poznání, že výzvy nejsou nic jiného než drobné objížďky. Užijte si slibnou středu. Dobré ráno

Na cestě k úspěchu je Perseverance poznání, že výzvy nejsou nic jiného než drobné objížďky. Užijte si slibnou středu. Dobré ráno

Nemohu předstírat, že vím, jak se cítíš. Nedokážu si představit bolest z odloučení a zející prázdnoty předčasné smrti vaší matky, kterou způsobil ve vašem životě, ale moje upřímná soustrast je pro vás. Mama tě milovala celým svým srdcem; Jsem také potěšen a povzbuzován

Žádná podmínka není trvalá, ale vždy považujte každou situaci za příležitost zlepšit svůj osud

Jeden nebo dvakrát pokus nestačí, snažte se, dokud ho nedosáhnete. Nikdy se nevzdávej

Žijte, jako by to byl váš jediný život. A samozřejmě, to je vše, co máte

Nemusíte jednat odvážně nebo silně. Je to jednou, kdy smíte nosit své emoce na rukávu. Vaše matka byla úžasná žena: je mi velmi líto vaší velké ztráty. Ať její duše odpočívá v pokoji

Mrzí mě tvá ztráta. Moje ramena jsou k dispozici, pokud budete někdy potřebovat vykřiknout

Dnešek je výsledkem rozhodnutí, která jsme včera učinili. Dnešek je nejlepší čas, aby byl náš zítřek krásný

Kéž vám Všemohoucí Bůh poskytne útěchu a útěchu, abyste prošli touto temnou dobou svého života

Opravdu bych si přál, abych tam mohl být s tebou, abych tě teď pevně držel. Ale chci, abys věděl, že se za tebe denně modlím. Všechno bude v pořádku, má lásko

V životě je víc než to, co všichni zobrazujeme. Necháte-li, aby vás pohnulo to, co vidíte, připravíte se o radost z oceňování toho, co máte

Jsem král. Sedím na zlatém trůnu

Vyměňte svůj smutek za radost a svou hanbu za slávu. Všechno bude v pořádku

Úspěšný muž je muž, jehož síly se projevují v tom, co dělá, a nikoli v pouhém mluvení a hádání, vyhýbá se metafyzickému hašteření a chaosu, ale věnuje se dosažení určitého dobrého a užitečného cíle

Mám v tebe silnou víru a vím, že se na konci toho všeho budeš usmívat. Postupem času bude mít všechno perfektní smysl

Když jsme měli negativní minulost, máme tendenci rozvíjet chybný systém víry. Způsobuje to, že máme pesimistické myšlenky, které zakrývají naše vnímání

Když jsme měli negativní minulost, máme tendenci rozvíjet chybný systém víry. Způsobuje to, že máme pesimistické myšlenky, které zakrývají naše vnímání

Vím, že s tebou vždy plakala tvé bolesti. Vím, že tak tvrdě pracovala, aby z tebe udělala osobu, kterou jsi dnes. Vím, že na vás lze vidět její dobré skutky, ale nyní musíte cestu dokončit úplně sám. Přijměte prosím mou upřímnou soucit

Najít šance kolem vás, i když vás všichni ostatní považují za nepřiměřené, to je síla udělat svět lepším, i když to musíte udělat sami

Věřím vám svým srdcem, životem a sny. Vím, že mi neublížíš, a stejně to neudělám ani tobě

Miluji svého bratra, je to to nejlepší, co se mi kdy stalo

Když mi kvůli velké vzdálenosti moc chybíš, pamatuji si, že to tak nebude vždycky. Vím, že budeme spolu navždy trávit věčnost. Miluju tě kotě

Pouze Bůh vás může utěšit a může být s vámi v této době smutku

Váš životní úspěch není v tom, kolik toho víte, máte, děláte. Je to na tom, jak moc jste dokázali svými schopnostmi žehnat ostatním

Tuto středu ráno vidím tak jasně svítit slunce. Vidím tě osvětlovat ostatní svým světlem. Váš úspěch bude tuto středu ráno tak oslepující, drahá Sis

Vím, že nikdo nikdy nebude schopen pochopit, jak bolestivá je pro vás tato ztráta; ujistěte se, že jste v mých myšlenkách a modlitbách. Nechť duše vašeho táty odpočívá v míru

"Podělte se s přáteli o své nejlepší a nejhorší vzpomínky a uvidíte kouzlo." Radost a naděje jsou nakažlivé. “

123...38Показано 1-100 из 3765 записей