Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Modlitba za bezpečné cestování Biblické verše

Přísloví 2: 8-9 - neboť hlídá běh spravedlivých a chrání cestu svých věrných. Pak pochopíte, co je správné a spravedlivé a spravedlivé - každá dobrá cesta

Žalm 18:36 - Dal jsi široké místo pro mé kroky pode mnou a moje nohy neklouzaly

Žalm 37:24 - Když padne, nebude svržen z hlavy, protože ho Pán drží za ruku

Lukáš 4:10 - Vždyť je psáno: Dá svým andělům rozkaz nad tebou, aby tě strážili

Lukáš 21:18 - Ale nezahyne ani vlas na tvé hlavě

Žalm 23: 3-4 - Dává mi novou sílu. Vede mě po cestách, které jsou správné pro dobro jeho jména. I když projdu velmi temným údolím, nebudu se bát, protože jsi se mnou. Váš prut a pastýřská hůl mě utěšují

Žalm 19: 105 - Tvé slovo je lampou pro mé nohy a světlem pro mou cestu

Přísloví 16: 9 Lidské srdce plánuje svou cestu, ale Hospodin stanoví jeho kroky

Žalm 23: 1 - Hospodin je můj pastýř; Nebudu chtít

Žalm 37:25 - Byl jsem mladý a nyní jsem starý, ale nikdy jsem neviděl opuštěného spravedlivého člověka nebo jeho potomky prosit o jídlo

Žalm 37: 4-5 Potěš se i v Hospodinu, a dá ti touhy srdce tvého. Odevzdej se Hospodinu, důvěřuj v něj; a on to uskuteční

Přísloví 20:24 Kroky člověka stanoví Pán - tak jak může někdo pochopit jeho vlastní cestu?

Žalm 34: 7 - Anděl Hospodinův se utáboří kolem těch, kdo se ho bojí, a vysvobodí je

Přísloví 3:24 - Když si lehneš, nebudeš se bát. Když tam ležíte, váš spánek bude sladký

Lukáš 4:11 - A ve svých rukou tě ​​budou držet, abys kdykoli nezrazil nohu o kámen

Lukáš 4:11 - A ve svých rukou tě ​​budou držet, abys kdykoli nezrazil nohu o kámen

Přísloví 3:23 - Pak půjdeš bezpečně po cestě a neublížíš si nohou

Žalm 37:23 - Kroky člověka řídí Pán a Pán se mu těší

Показано 17 записей