Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Dnes trendy

Kéž máte na tuto cestu jen dobré vzpomínky. Žijte to a užívejte si to, má lásko

Ať už se vaše cesta protíná přes noc nebo den, bezpečně dorazíte do cíle, můj miláčku

Připravím vám jídlo se speciálním kořením. Položím ti postel s barevnými lístky. Přeji bezpečný výlet, drahoušku

Nemusíte mít jen bezpečnou cestu, užijte si každý krok na cestě, můj miláčku

Každá křivka a každá zastávka tě bezpečně zavedou do náruče. Bezpečná cesta, drahoušku

Rád vás přivítám doma. Vydejte se tedy na cestu a za chvilku se vraťte. Bezpečný výlet, nádhera

Kéž naše láska nikdy neutichá, i když odjíždíte do vzdálené země. Přeji krásný výlet

Může být kolo poháněno anděly. Ať je váš návrat zaručen nebeskou láskou. Miluji tě na Měsíc a zpět

Těším se na naši společnou cestu. Prozatím si užijte tuto cestu svým osamělým

Jak skvělé bude znovu spatřit svou tvář a cítit tlukot svého milujícího srdce. Bezpečná cesta, má lásko

Pamatuj na mou lásku k tobě, když spatříš lidi a sleduj, jak stromy procházejí. Bezpečná cesta, zlatíčko

Moje ruce už svědí a mé srdce hledá útěchu ve tvém náručí. Bezpečná cesta, má lásko

Na tobě je znamení Páně. Jsi chráněn, má lásko. Přejeme vám bezpečnou jízdu

Dokud tato cesta trvá, můžete získat krásná privilegia. Užijte si výlet, lásko

Kéž vám tato cesta nepřinese nic jiného než radost a naplnění. Přeji bezpečný výlet, lásko

Kéž vám tato cesta nepřinese nic jiného než radost a naplnění. Přeji bezpečný výlet, lásko

Pamatuj si mě a usmívej se při cestě Nechte svou mysl vzpomínat na naši lásku a dělat vám radost. Užijte si cestu, drahoušku

Kéž tato cesta nepřinese do našich srdcí žádné starosti. Přeji bezpečný výlet, má lásko

Nemůžu se dočkat, až uvidím tvou tvář a cítím teplo tvých doteků. Přeji bezpečný výlet, má lásko

Bezpečná cesta, má lásko. Andělé, kteří vás obklopují, nespí ani nespí

Ať je vaším konečným cílem mé srdce. Nemůžu se dočkat, až tě vrátím, má lásko. Přeji příjemný výlet

Můžete jet nejbezpečnějším letem. Ať jsou všechny věci ve váš prospěch. Bezpečná cesta, nádhera

Nebezpečí se budou skrývat, protože jste na palubě. Bezpečný výlet, drahoušku

Andělé s vámi poletí a v pravý čas vás ochrání. Bezpečný výlet, zlato

Nemůžu se dočkat, až znovu uvidím tvou tvář. Udělejte proto tuto cestu docela rychlou. Jezdi bezpečně, má lásko

Budu tě udržovat v bezpečí, dokud bude trvat cesta. Budu anděl, který tě zvedne. Bezpečný výlet, zlato

Kéž tato cesta zvýhodní každou vaši část a vaše blízké. Bezpečná cesta, drahoušku

Kéž nikdy nespadneš do výmolů a příkopů smrti. Budeš mít velmi hladkou cestu, má lásko

Jak cestujete, musíte získat znalosti. Takže se držte věcí, které vidíte, a vydejte úsměv, když jsou zábavné. Bezpečný výlet, má lásko

Jako dobrý manžel se budu modlit a čekat na tvůj návrat. Bezpečný výlet, drahoušku

Miluji tě, drahoušku, a doufám, že máš velmi bezpečný výlet. To mi přinese radost do srdce

Miluji tě, drahoušku, a doufám, že máš velmi bezpečný výlet. To mi přinese radost do srdce

Budu dávat pozor na hodinky a modlit se k nebi, jen abys měl nejbezpečnější výlet, můj miláčku

Tato cesta vám otevře mnoho dveří úspěchu. Užijte si výlet, zlato

Když jsi sám a osamělý, moje srdce ti zašeptá do tvé duše krásné slovo, aby tě rozveselilo. Užijte si výlet, zlato

Bez ohledu na to, jakým směrem se vydáš, moje láska půjde s tebou. Bezpečná cesta má lásko

Moje oči se nemohou dočkat, až tě uvidím, a moje nosní dírky dychtivě ucítí tvůj dech. Bezpečná cesta, nejdražší lásko

Když mě potřebuješ, zavolej mě. Nikde není příliš daleko na to, abych se k vám dostal. Měj bezpečný výlet

Může být splněn účel této cesty. Můžete se vrátit domů s vděčným srdcem. Mějte úžasný výlet, zlato

Na vaší cestě mohu být vždy vaší společností. Takže neváhejte a oslovte mě, drahoušku

Nebeská láska vás povede a Otcovy paže vás zabalí. Přeji bezpečný výlet, miláčku

V dnešním světě je nejdůležitější váš bezpečný návrat. Dorazte bezpečně, drahoušku

Už mi chybíš, lásko. Prostě si užívej výlet, drahoušku. Miluji tě

Kéž vám tato cesta přinese dobrou zvěst. Kéž vás to nadobro překvapí. Měj bezpečný výlet

Vzhled slunce a měsíce tam nahoře je ujištěním Božích očí na vás, můj miláčku

Jeďte opatrně a pamatujte, že tu na vás budu čekat až do vašeho příjezdu. Bezpečný výlet, lásko

Nebudete obětí zlých událostí na silnici. Bezpečná cesta, má lásko

Nebudete obětí zlých událostí na silnici. Bezpečná cesta, má lásko

Vrátíte se domů s láskou, mírem a štěstím. Zajistěte bezpečný let

Budu rád, když uslyším váš bezpečný příjezd. Modlím se k andělům, aby tě střežili, má lásko

Ulehčil jsi mi život. Doufám tedy, že s láskou tato cesta splní vaše přání. Bezpečný výlet, má lásko

Milosrdenství a dobrota s tebou setrvají. Cestujte bezpečně, lásko

Moje srdce se drží tebe, když se dnes vydáš na tuto cestu. Přeji ti nejbezpečnější výlet, má lásko

Jakkoli to může být cesta únavná, potřebuji, abyste věděli, že to bude zatím vaše nejlepší. Bezpečná cesta, má lásko

Budeš mi chybět. Ale je mi potěšením, že vím, že na chvíli odejdeš. Bezpečná cesta, drahoušku

Bez ohledu na to, jak daleko půjdete, budu tu věrně čekat na váš příjezd. Užijte si výlet, hezký

Vlasy na hlavě vás nebudou bolet. A ani tvé oči neuvidí žádné zlo. Bezpečný výlet, má lásko

Nemůžu se dočkat, až políbím tvé rty a radostně se usmějeme. Bezpečná cesta, má lásko

Při plavbě po silnici nechte nebesa hlídat vaši cestu. Bezpečná cesta, zlatíčko

Jen do toho a buď na mě pyšný, lásko moje. Tato cesta vás zavede do větší výšky. Přeji krásný výlet

Ať je obloha na této cestě jasná a plná štěstí. Přeji bezpečný výlet, lásko

Využijte tento výlet na maximum, lásko. Zapomeňte na minulost a vytvářejte krásné vzpomínky

Vaše cesta sem a tam na povrch Země přinese ovoce a je chráněna nebeskou láskou

Vaše cesta sem a tam na povrch Země přinese ovoce a je chráněna nebeskou láskou

Ať je tvé srdce šťastné, protože očekávám tvůj návrat s velkou láskou a příjemnými překvapeními, lásko má

Miluji, jak cestujete, jako byste vlastnili Zemi. Bezpečná cesta, má lásko

Nedovol mi plakat oči ani krvácet srdce. Dostat se domů včas. Bezpečný výlet, lásko

Miloval jsi to největší, co k tobě cítím. Užijte si každou vteřinu na silnici, má jediná pravá lásko

Toto překvapení si nechám pro sebe. Vraťte se a uvidíte očima. Užijte si výlet, má lásko

Buďte soustředění. Nenechte se zmást okolními věcmi. Naplňte účel této cesty. Přeji krásný výlet, má lásko

Kéž se naše loajalita a vzájemné závazky nikdy nezmění, i když už nějakou dobu budeme od sebe

Rád vás přivítám v náručí. Na to čekám, drahoušku. Přeji bezpečný výlet, má lásko

Nejedete sami, protože moje myšlenky jsou s vámi. Bezpečný výlet k tobě, drahoušku

Do cíle bezpečně dorazíte. Udělejte si cestu bez stresu, drahoušku

Dění na silnici vás bude bavit a počasí bude ve váš prospěch. Bezpečná cesta, drahoušku

Podstatou života je najít člověka, kterého se můžeme držet. Kéž nás tato cesta nikdy neroztrhá. Bezpečný výlet, drahoušku

Moje oči na tebe vážně čekají. Jako splněný sen se modlím, abys mi zaklepal na dveře. Bezpečný výlet, drahoušku

Bez ohledu na to, jak často tyto cesty podniknete, vždy tu budu, abych vám navigoval cestu. Bezpečný výlet, zlato

Krásný manžel čeká na váš návrat. Naplň své srdce extází, protože budeš ráda doma, když mě políbíš na rty. Bezpečná cesta, má lásko

Krásný manžel čeká na váš návrat. Naplň své srdce extází, protože budeš ráda doma, když mě políbíš na rty. Bezpečná cesta, má lásko

Problémy jsou daleko od silnice. Ujišťuji vás o bezpečné cestě, drahoušku

Slibuji, že budu očima, které nad tebou bdí, dokud tato cesta neskončí. Jsi v bezpečí, zlato

Jak každou hodinu ubíhám, budu se modlit za tvůj bezpečný návrat. Udělejte bezpečnou cestu, má lásko

Duhy jsou na obloze a dávají naději na cestu, kterou provedete. Užijte si výlet, drahoušku

Vašemu bezpečí nebude nic stát v cestě. Půjdete bezpečně a stejným způsobem dorazíte domů

Ani vaše oči neuvidí zlo na silnici. Ale vaše srdce bude po celou tuto cestu veselé. Bezpečná cesta, má lásko

Historie se bude psát dnes, protože to bude nejlepší výlet, jaký jste kdy měli. Bezpečná cesta, manželko

Budete cestovat nejbezpečnější cestou. Nikdy nebudete kráčet údolím smrti. Užijte si tedy výlet

Chyběl jsi mi od konce do konce, kterým jsi. Užijte si svoji cestu ke mně, má lásko

Navzdory všem očekáváním, jako kapka nebeského deště, dorazíte bezpečně na místo určení, má lásko

Bude to nejlepší cesta, na kterou jste se vydali. Užijte si to, protože to bude krásné, lásko

Nepolíbím tě na rozloučenou, přeji ti nejbezpečnější výlet, miláčku

Ať se pro vás temný mrak stane jasným, jak jdete sem a tam. Užijte si výlet, lásko

Nechte se fascinovat krásnými věcmi kolem vás. Tato cesta pro vás nebude špatná

Této cestě nebude nic stát v cestě. Půjdete a vrátíte se úspěšně. Mějte se skvěle

Této cestě nebude nic stát v cestě. Půjdete a vrátíte se úspěšně. Mějte se skvěle

Krásná cesta začíná z vašeho srdce. Takže ať je vaše srdce v klidu. Bezpečná cesta, zlatíčko

Na této cestě nikdy nebudete kořistí útoku darebáka. Užijte si výlet, lásko

Jsem nadšený, že vím, že se ke mně vracíš domů. Užijte si cestu, drahoušku

Показано 93 записи