Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

77 Přejeme bezpečné a šťastné cestě bratrovi v roce 2021

Bůh slíbil, že bude chránit náš chod a výstup. Odpočiňte v jeho slibech a jděte s jistotou. Přejete si bezpečný a dokonalý výlet a může být splněn účel vaší cesty

Toto je jedna z mnoha cest, na které byste se vydali za celý život. Modlím se, abyste byli v bezpečí a ať se dožijete mnoha dalších bezpečných cest. Bůh žehnej vaší cestě

Jak se vydáváte na tuto cestu. Můžete být v bezpečí a pohodlní, žádné potíže, žádné zpoždění, žádný problém. Přeji nádhernou cestu, brácho. Jděte v klidu, brzy se uvidíme

Denně se děje spousta věcí, různé nepříjemné zprávy o nehodách na našich silnicích, je to děsivé, ale buďte si jisti, že Bůh slíbil, že budeme chodit ven a přicházet v bezpečí. Jsi v bezpečí, brácho. Užijte si cestu

Přeji vám cestu bez stresu, bez zpoždění, bez problémů a bez nehod. Kéž je Bůh tvým ochráncem po celou dobu. Jděte s důvěrou a buďte v bezpečí. Přeji krásný výlet

Vím, jak důležitá je pro vás tato cesta. Modlím se, aby to bylo úspěšné, bylo by to bez zbytečného prodlení. Bůh vás ochrání a udělá vám radost

Sladký brácho, jak jsi dnes vyrazil na cestu. Jděte v klidu, všechno na cestě bude perfektní. Mějte požehnaný výlet. Bezpečná cesta

Utábořili se v bezpečí, takže se k vám nemůže přiblížit zlo. Jdi v milosti brácho. Přeji bezpečnou a požehnanou cestu. Užijte si to naplno. Brzy se uvidíme

Cesta bude zajímavá se spoustou aktivit a zábavy. Buďte připraveni na příjemný čas. Bezpečnou cestu. Kéž je Bůh s tebou, brácho

Nebojte se kvůli tomu, co lidé říkají, že nikdy nebudete účastníkem zla. Jste osvobozeni od nehod v silničním provozu. Bůh jde s tebou. Bezpečnou cestu

Každý krok, který touto cestou uděláte, bude zajištěn Bohem. Vaše cesta byla posvěcena Bohem, vše je urovnáno. Mějte bezpečnou cestu, brácho

Přeji vám nádhernou cestu bez zádrhelů a zpoždění. Budete si užívat a mít splněný výlet. Buďte v bezpečí, brácho, všechno na tvé cestě už Bůh urovnal

Připravte si mysl, bude to jeden z vašich nejlepších výletů vůbec. Kéž Bůh urovná vše, co se týká této cesty, a udělá vám radost. Buďte v bezpečí, brácho. Bůh je tu pro vás

Kamkoli jdete, anděl Páně je s vámi, aby vás ochránil před zlem. Vaše cesta již byla pro bezpečnost vyřešena. Užijte si výlet a buďte dobří. Bůh je s tebou

Ať jsou vaše nohy na této cestě božsky uspořádány. Modlím se, aby Bůh šel s vámi a udržoval vás v bezpečí po celou dobu. Buď dobrý, brácho. Bezpečnou cestu. Bůh je s tebou

Ať jsou vaše nohy na této cestě božsky uspořádány. Modlím se, aby Bůh šel s vámi a udržoval vás v bezpečí po celou dobu. Buď dobrý, brácho. Bezpečnou cestu. Bůh je s tebou

Dnes, když jste se vydali ke vstupu nového začátku. Ať jde Bůh, ať jde s vámi a dělá vám to bezpečným. Všechno, co se týká cesty, bude perfektní

Nebuďte nervózní, všechno bude v pořádku. Budete mít bezpečnou cestu bez všech nehody na silnici. Nechte svou mysl odpočívat, zažijete nádherný výlet. Buď dobrý brácho

Silnice, autobus, vaši spolucestující a vše, co souvisí s jízdou, bylo pozitivně ovlivněno pro vaši bezpečnost. Přejeme vám bezpečnou a rušnou cestu

Když se vydáte na tuto cestu, nechte něco být v pozadí vaší mysli. Je zakázáno, aby se vám stalo cokoli zlého. Vaše cesta je již v bezpečí. Užívejte si a buďte dobří

Ještě předtím, než opustíte svůj dům. Bůh šel před vámi, aby zdokonalil cestu. Vaše cesta bude plynulá. Přeji bezpečnou cestu, brácho. Bůh žehnej vaší cestě

Pán je tvůj pastýř, povede tě a povede tě po cestě a na konci budeš naplněn. Mějte bezpečnou cestu, brácho. Bůh může být s tebou

Můžete si být jisti, že tuto cestu, na kterou se vydáváte, urovnal Bůh. Učiní to hladké a bez stresu a bezpečně přistane v cíli

Vše o této cestě je již v Božích rukou. Nebojte se, je s vámi celou cestu. Přejeme vám bezpečnou cestu, ať cesta splní svůj účel. Uvidíme se brzy, brácho

Život není stagnující, zahrnuje pohybování se za účelem dosažení účelu za čas. Jak jste dnes stanovili, mohou se splnit všechny vaše touhy. Bezpečná cesta brácho. Bůh ti žehnej

Když dnes vyjdete ven, nepřiblíží se vám žádné zlo. Bůh vás božsky udrží v bezpečí a bude vás po celou dobu chránit. Přeji bezpečnou cestu, brácho. Užij si to

Když se vydáte na tuto cestu, nebude důvod k poplachu. Můžete si být jisti, že Bůh je s vámi po celou cestu. Mějte bezpečnou cestu, brácho

Všechno bude perfektní, jak jdete, na vaší cestě není povoleno žádné zpoždění, žádné rušení. Bůh je tu pro vás. Buďte připraveni užít si svůj nejlepší výlet všech dob. Bezpečná cesta

Jste božsky chráněni, a proto bude vaše cesta bezpečná a dokonalá. Vaši spolucestující mají štěstí, že s vámi cestují. Všichni byste bezpečně a šťastně přistáli. Buď dobrý brácho

Každá trasa a směr, kterým váš autobus projde, bude předem posvěcen Bohem. Všechno bude perfektní. Přeji vám krásný výlet. Být v bezpečí

Přeji vám bezpečnou cestu, brácho, ať je plná sladkých zážitků a dobrých vzpomínek, díky nimž by se stal jedním z nejlepších výletů vůbec. Bůh je s vámi, aby vás udržoval a vedl vás. Užij si to

Přeji vám bezpečnou cestu, brácho, ať je plná sladkých zážitků a dobrých vzpomínek, díky nimž by se stal jedním z nejlepších výletů vůbec. Bůh je s vámi, aby vás udržoval a vedl vás. Užij si to

Silnice, vaši spolucestující, všechny dopravní prostředky, které si vyberete, jsou božsky posvěceny pro bezpečnost. Buďte si jisti, vaše bezpečnost je zaručena, brácho. Bůh ti žehnej

Pán bude s vámi po celou dobu vaší cesty, bude vás udržovat v bezpečí a bez problémů vás povede domů. Užijte si božskou bezpečí brácho

Bůh je váš opatrovník a váš strážce, nikdy vás nezklame. Bude vás provázet a bude vás udržovat v bezpečí po celé cestě. Užívej si, brácho

Nebojte se, užijte si výlet, protože všechno bude v pořádku. Budete mít to nejlepší z cesty se spoustou sladkých vzpomínek, o které se můžete podělit. Mějte bezpečnou cestu, brácho. Bůh ti žehnej

Kéž Pán půjde před vámi, aby za vás vše urovnal, půjde s vámi a dovede vás do bezpečí. Mějte požehnanou cestu, brácho. Buď hodný

Neboj se, brácho, cesta bude dokonalá a nepůjdeš nadarmo. Bůh bude s vámi po celou dobu, takže není důvod k poplachu. Užijte si svůj výlet v bezpečí

Každá nehoda na silnici byla božsky odstraněna. Byla nainstalována bezpečnost a pohodlí. Užijte si to nejlepší z výletu. Užijte si cestu naplno

Jsem si jist, že víte, že pokud je Bůh pro vás, jste v bezpečí a žádné zlo se vám nemůže přiblížit. Kéž Bůh s vámi půjde na této cestě a vezme vás do cíle bezpečně a zdravě. Přeji nádhernou cestu

Vaše cesta bude svědectvím, mnozí si možná stěžovali a dokonce litovali, že se vydali na cestu. Vaše by to tak nebylo. Budete mít bezpečnou a naplňující cestu

Vydejte se do Božího božského vedení, ovlivní každé vaše rozhodnutí, vaše rozhodnutí budou v bezpečí a bezpečně a šťastně vás vezme na místo určení. Užijte si výlet, brácho

Nebojte se mnoha událostmi, které se dějí kolem. Byli jste božsky chráněni, nepřiblíží se vám žádná újma. Udělejte si výlet bez stresu

Bůh nám slíbil božské bezpečí po celou naši životní cestu, to by nebyla výjimka. Jděte v Boží síle a bezpečí. Přeji požehnanou cestu

Všechny silniční pasti byly kvůli tobě odstraněny. Není dovoleno, aby se vám stalo něco zlého. Bůh má na starosti vaši bezpečnost. Přeji bezpečný a úžasný výlet, brácho. Bůh je s tebou

Připravte se na zábavu, protože tato cesta bude dokonalá. Po celou dobu je tu Bůh, aby vás chránil a bezpečně vás vedl k cíli

Po celou cestu bude vše probíhat hladce, účel vašeho týmu bude splněn a vy se vrátíte domů šťastní. Mějte bezpečnou cestu, brácho

Po celou cestu bude vše probíhat hladce, účel vašeho týmu bude splněn a vy se vrátíte domů šťastní. Mějte bezpečnou cestu, brácho

Spousta lidí se vydává každý den a jsou oběťmi neštěstí, ale nikdy by to neměla být vaše část, jste v bezpečí a zajištěni v jeho božském plánu ochrany. Přeji krásný výlet, brácho

Proč se bát, když Bůh slíbil, že tu pro vás bude ve všem. Vaše cesta byla zdokonalena v bezpečí, jděte v důvěře, máte nádherný výlet

Tato cesta, na kterou se chystáte vydat, je odevzdána do Božích rukou, on ji posvětil a učinil ji bezpečnou. Mějte požehnaný a naplněný výlet. Užívejte si božské bezpečí na vrcholu

Život se vyznačuje každodenními cestami, ať už dlouhými nebo krátkými. Ať je vaše dnešní cesta úspěšná a bezpečná. Nebojte se, že Bůh je s vámi celou cestou. Užijte si cestu

Tato cesta vás vede k cíli mnoha skvělých úspěchů. Bůh vás udrží v bezpečí a splní účel vaší cesty. Přeji nádhernou cestu

Když se vydáte za určitým účelem, ať je vaše požehnání a bezpečnost. A může být dosaženo cíle vaší cesty. Bezpečná cesta brácho, buď dobrý

Bůh se sám ujme cesty, převezme řidiče a bezpečně a zdravě vás odveze do cíle. Buďte si jisti, že Bůh je pro vás na kolech. Měj bezpečný výlet

Je běžné, že na cestách slyšíte různé příběhy o nehodách a loupežích, protože jste neobvyklí, to není vaše porce. Šli byste a vrátili se v bezpečí a zdraví

Nechte svou mysl odpočívat, nevadí vám, co říkají ostatní o jejich zážitku z cesty. Vaše bude v bezpečí, protože Bůh je s vámi po celou dobu. Užijte si výlet, brácho

Nejlepší rozhodnutí, která musíte učinit, autobus, do kterého vstoupíte, trasa, kterou budete muset projít, a všechno ostatní bude pro vaši bezpečnost vedeno Bohem. Užijte si výlet brácho. Jsi v bezpečí s bohem

Nenechte se unést tím, co lidé říkají, budete mít úžasný výlet bez stresu, protože Bůh jde s vámi. Přejeme ti bezpečnou cestu, brácho

Bůh je tu pro vás, nebojte se. Bude vás udržovat a vést, provede vás naplněním a na konci toho všeho byste byli šťastní. Přeji bezpečnou cestu, brácho. Buď hodný

Kéž Bůh požehná vaši cestu a učiní ji bezpečnou. Ať jste kdekoli, ať vás božská ochrana zahrnuje, máte požehnaný výlet, brácho, už jste v bezpečí. Buď hodný

Ať je účel vaší cesty splněn. Sdílíte příběh o úspěchu, protože každé zlo na cestě je pro vás zrušeno. Bezpečná cesta brácho. Přeji krásný výlet

Pouze Bůh vám může dát jistotu bezpečného výletu a on je tu pro vás, nebojte se, měli byste bezpečnou a úžasnou cestu. Užij si to. Uvidíme se brzy, brácho

Pouze Bůh vám může dát jistotu bezpečného výletu a on je tu pro vás, nebojte se, měli byste bezpečnou a úžasnou cestu. Užij si to. Uvidíme se brzy, brácho

Kvůli vám je každá škoda na silnici zrušena, nakonec budete mít dobrý úspěch a budete šťastní, že jste se vydali na cestu. Přeji bezpečný a úžasný výlet, brácho

Mnoho lidí si může stěžovat a mít spoustu špatných věcí o tom, čím prošli na své cestě. Ujistěte se, že váš bude jiný. Budete mít svědectví, o které se budete podělit. Bezpečná cesta brácho

Bratře, vše, co jsi plánoval udělat pro tuto cestu, bude dosaženo, půjdeš a vrátíš se v bezpečí. Buď dobrý brácho. Mějte nádhernou cestu vpřed

Vše o vaší cestě bylo vyřešeno. Váš zamýšlený chod bude splněn a vy budete po celou dobu šťastní. Bezpečná cesta brácho

Ať je vaše cesta jednou z nejlepších vůbec. Ujistěte se, že půjdete a vrátíte se v bezpečí a zdraví, a dosáhnete účelu svého odchodu

Všechno půjde podle plánu. Žádný důvod ke zpoždění a rušení. Na této cestě vám přeji hladkou plavbu po celé délce. Mějte bezpečnou cestu, brácho. Brzy se uvidíme

Je známo, že cesta je nebezpečná a stresující, ale nebudete sdílet obvyklý příběh. Vaše bude jedinečná a odlišná, protože Bůh jde s vámi, aby vás chránil

Kéž vám Bůh žehná cestu s božským vedením. Každé vaše rozhodnutí bude nejlepší. Všechny vaše plány budou splněny a vy byste měli skvělý výlet. Bezpečná cesta brácho

Od začátku do konce. Bůh božsky nařídí vaše kroky k jeho božskému bezpečnostnímu plánu pro vás. Ať je vaše cesta bezproblémová a pohodlná. Užij si to

Když se vydáte na tuto cestu, ať je požehnáno vaše odchod a příchod. Nebude žádný důvod, proč toho litoval. Přeji bezpečnou cestu, brácho

Jste zvláštní plemeno, vaše cesta bude také speciální. Žádné zpoždění, žádné rušení, žádná nehoda. Jen dokonalá a hladká plachta do bezpečí. Užijte si výlet

Na této cestě nebude žádný důvod stěžovat si ani litovat, protože Bůh před vámi připravil cestu. Mějte bezpečnou cestu, brácho. Bůh žehnej vaší cestě

Bude to jedna z vašich nejlepších cest vůbec, se sladkými vzpomínkami. Kéž vám Bůh žehná a učiní vaši cestu bezpečnou. Užijte si svůj výlet naplno. Buď hodný

Kvůli tobě Bůh zrušil všechny silniční nehody, každý zlý výskyt byl odvrácen. Jděte s důvěrou a bezpečně se vydejte. Přeji nádhernou cestu

Váš účel na této cestě je stejně důležitý jako bezpečnost. Kéž vás tam Bůh bezpečně vezme a splní účel. Přeji požehnanou cestu. Buďte v bezpečí, brácho

Váš účel na této cestě je stejně důležitý jako bezpečnost. Kéž vás tam Bůh bezpečně vezme a splní účel. Přeji požehnanou cestu. Buďte v bezpečí, brácho

Každá cesta má své ublížení, kvůli tobě je každé zlo a škoda na této cestě zrušena. Přeji vám to nejlepší z výletů. Bezpečná cesta brácho. Brzy se uvidíme

Kéž je Bůh s vámi, aby vás provedl skrz. Po celou cestu bude řídit váš krok a vy si budete hojně užívat božské bezpečí. Přeji nádhernou cestu

Показано 77 записей