Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Dnes trendy

Říkat si svou ženou je jedna z nejlepších věcí, které mi život dal. Už jste se příliš starali o to, že se divím, co jsem udělal, abych si zasloužil takové množství lásky. Miluji tě tolik zlato a přeji ti příjemný let

Když cestujete, přeji vám jen bezpečný výlet a krásný pobyt tam. Přeji vám velmi příjemný let, lásko

Slova nemohou přesně říct, jak moc mi chyběly vaše krásné úsměvy. Jste nejlepší manželka na světě a dny bez vás bylo tak těžké projít. Vždy jsi žil v mém srdci a jsem rád, že znovu uvidím tvou tvář

S přítelem jako vy nelze obchodovat ani za tisíc dalších. Jsi jen jedna osoba, která ví, jak udržet moji duši naživu, a není tu nic, co bych si kdy přál, než tohle. Přeji krásný let, drahý

Jsi nejlepší strýc, jaký si kdy na světě může přát mít. Byl jsi pro mě spíš otcem a moje láska k tobě se každým dnem zvyšuje. Přeji vám příjemný let

Když se vracíte zpět domů, nepřeji vám nic jiného než nádherné, úžasné a napínavé okamžiky. Doufám, že se vám bude líbit, drahá sis

Jsi prostě dokonalý muž, kterého si žena může přát nazvat svým vlastním. Naplnil jsi mé srdce láskou a můj život péčí. Přeji vám velmi příjemný a úžasný let zpět domů

Neexistuje nic, co by mi připadalo šťastnější, než skutečnost, že moje krásná sestra bude se mnou velmi brzy. Přeji ti nejlepší a nejúžasnější let, jaký kdy člověk mohl mít, drahá sis

Mít dítě, jako jsi ty, se cítím tak pyšný. Jsi prostě perfektní dítě, které si každý otec přeje mít, a já jsem tak rád, že tě mohu nazvat mým. Udělejte příjemný let

Někdo tak úžasný, jak si zaslouží být oslavován každou minutu. Jsi jediný svého druhu a budu se k tobě chovat tak, jak jsi nejlepší. Přeji vám bezpečný výlet, drahý

Sestry jako ty jsou na tomto světě opravdu velmi vzácné. Vždy si tě budu vážit nad každou jinou osobou, protože jsi ta nejlepší sestra na světě, jakou znám. Přeji vám příjemný let, drahý

Vaše láska je to nejlepší, co se mi kdy stalo. Díky tobě se cítím tak požehnaný, že ani nevím správná slova, která bych měl použít k vyjádření toho, jak se cítím. Přeji vám velmi příjemný let, milá manželko

Jo! Mám bratra jako jsi ty a není důvod hledat jiného. Opravdu nevím, jaký by byl můj život bez tebe, ale jsem rád, že jsem život bez tebe ještě nezažil. Mějte bezpečný let, velký brácho

Jste nejdokonalejší stvoření, jaké jsem kdy viděl, protože se mi nepočítají ani vaše nedokonalosti. Tolik tě zbožňuji a budu tě milovat, dokud budu žít. Přeji vám příjemný let, milý manžele

Jsi ten nejvzácnější dar přírody. Mít tě v mém životě není nic jiného než požehnání. Miluji tě opravdu hodně miláčku a vždycky to udělám. Přeji vám velmi bezpečný let, lásko

Jsi ten nejvzácnější dar přírody. Mít tě v mém životě není nic jiného než požehnání. Miluji tě opravdu hodně miláčku a vždycky to udělám. Přeji vám velmi bezpečný let, lásko

Moje láska k tobě je nevyslovitelná. Jsi jen ten nejlepší bratr, jaký kdy na tomto světě mohl být, a vždy s tebou budu zacházet jako s nejlepším, jaký jsi. Miluji tě brácho a přeji příjemný let

Jsi ten nejneuvěřitelnější a nejúžasnější bratr, jaký kdy ve světě, jako je ten náš, může mít. S vámi mohu říci celému světu, že mám bratra, který dokáže věci, které nedokáže tisíc lidí. Miluji tě tolik brácho a přeji ti příjemný let

Stále se za vás modlím každou hodinu, protože patříte mezi nejdůležitější osoby v mém životě. Jsi velká součást mého bytí a vždy tě budu držet tak drahou. Přeji krásný let, drahý

Přítele, jako jste vy, nelze snadno najít. Moc děkuji Bohu, že mi kdy dal příležitost vstoupit do tvého života, a vždy s tebou budu zacházet správně. Udělejte bezpečný let, drahý

Naše láska bude i nadále růst jako zelené trávy. I když dny ubíhají, budeme si navzájem nejlepšími přáteli. Všechno proto, že jsme spřízněné duše, chápou, co může navzájem udržet radost navždy. Přeji vám příjemný let, můj l

Jsem opravdu tak hrdý, že mám přítele, který je stejně úžasný jako ty. Opravdu bych žárlil, kdybych musel sledovat, jak vás někdo jiný má jako přítele. Mějte nádherný let, lásko

Dcera jako ty je požehnáním pro můj život. Jsi jen ta nejlepší dcera, jakou kdy mohla mít. Miluji tě tolik zlato a přeji ti příjemný let

Bratr jako ty je tím nejlepším dárkem. Byl jsi příliš úžasný, než jsem si kdy přál mít. Miluji tě z hloubi mého srdce a doufám, že se brzy uvidíme. Vychutnejte si čistý let

Vědomí, že za pár hodin budete doma se mnou, je to, co mě dělá tak šťastným. Jsi prostě dokonalý člověk, kterého jsem si vždy přál mít hned vedle mě. Tolik vás srdcem a přeji vám příjemný let

Vědomí, že jsme nejlepší přátelé, se cítím tak šťastná. Miluji tě tolik, protože jsi mi dokázal, o co v pravé lásce jde, a vždy tě budu zbožňovat. Přeji vám bezpečný let, zlato

Mnoho lidí si přeje mít bratrance, který je stejně úžasný jako vy, ale jen několik osob, jako jsem já, má příležitost nazvat vás svými bratranci. Srdečně tě miluji. Přeji vám krásný let

Jsi ten nejúžasnější přítel, o jakém jsem vždy snil. Když tě nazývám přítelem, cítím se tak sebevědomě, že se mám komu svěřit, a budu tě držet tak drahou. Přeji vám krásný let dopředu

Jsi jedna osoba, do které nemůžu jít den bez přemýšlení. Jsi jablko mých očí. Jsi jedna osoba, která drží mé naděje vysoké, protože vím, že jsi vše, co po své existenci zanechám. Přeji vám příjemný let, můj drahý synu

Manželka jako ty je úžasný vzácný klenot. Byl jsi mojí silou a Pilar a není tu žádná minuta, kterou bych prošel, aniž bych poděkoval Bohu za to, že tě přivedl nebo můj život. Přeji vám příjemný let, lásko

Lásku, kterou k tobě mám, nelze srovnávat s ničím jiným. Jste jedna osoba, která zaujímá nejdůležitější místo v mém srdci, a pro vaši lásku udělám cokoli. Přeji vám příjemný let, drahá manželko

Lásku, kterou k tobě mám, nelze srovnávat s ničím jiným. Jste jedna osoba, která zaujímá nejdůležitější místo v mém srdci, a pro vaši lásku udělám cokoli. Přeji vám příjemný let, drahá manželko

Jsi nejlepší otec na tomto světě. Ty jsi do mě tolik zasáhl, víc než slova řeknou. Jsi můj hrdina, tati. Přeji vám velmi úžasný let

Cítím se tak pyšný a požehnaný, že vás mohu nazvat mým synem. Byl jsi pro mě více požehnáním a já tě budu držet tak drahý. Přeji vám příjemný let, můj synu

Prostě nemůžu přestat myslet na to, jak jste ke mně byli milí. S pozdravem, přítel jako ty je pro mě požehnáním a vždy tě budu držet tak drahou. Přeji vám bezpečný let zpět domů

Jste dokonalá definice osoby, kterou můžete mít jako přítele. Jsi jen ten nejúžasnější přítel, kterého jsem kdy měl. Ty vlastníš můj malý svět. Přeji vám bezpečný let

U vás vím, že si nemusím dělat starosti s tím, kdo nemá moje záda. Jsi jen dokonalý partner, kterého jsem si vždy přál mít, a já ti budu vždy vděčný za pobyt v mém životě. Přeji vám příjemný let, zlato

Wow! Jsi ten nejlepší dárek, který mi život dal. Když mám dceru, jako jsi ty, nazval mou, cítím se tak požehnaná. Miluji tě tak moc a přeji ti to nejlepší. Přeji příjemný let, můj andílek

Kdyby byl život všude naplněn lidmi, jako jste vy, pak by svět sám o sobě byl rájem, ve kterém se dá žít. Tolik tě zbožňuji, zlato a doufám, že máš bezpečný let do cíle

Ty vlastníš mé srdce, protože jsi nejkrásnější a nejúžasnější žena, jakou v tomto světě znám. Jsi příliš milý, než abych si říkal, co jsem udělal, abych si zasloužil veškerou dobrotu, kterou jsi vždy nabízel. Miluji tě, zlato. Udělejte příjemný let

Když nastupujete na tento let, doufám a modlím se, aby vše proběhlo hladce. Přejeme vám nejlepší let vůbec, plný pohody a pohodlí

Bratr jako ty je nejlepší člověk, jaký kdy mohl mít. Jsi příliš starostlivá a milující, než se cítím tak milovaná, abych tě nazvala mojí. Mějte nádherný let, milý brácho

Wow! Nemůžu se dočkat, až tě uvidím za pár hodin. Přeji vám velmi úžasný a sterlingový let zpět domů

Když vykročíte, přeji vám ten nejúžasnější a nejbezpečnější let, jaký kdy můžete mít. Vše nejlepší

Při přípravě na odlet zpět domů vám přeji hodně štěstí a pohodlí, které si přejete mít. Přeji krásný let, drahý

Lásku, kterou k tobě mám, nelze srovnávat s ničím. Jsi prostě perfektní, jakého jsem si na tomto světě vždy přál. Přeji vám skvělý let, krásná manželka

Drahá mami, jsi pro mě tím nejlepším darem přírody a říkám ti, že moje matka je to, co mě dělá šťastným, dokud žiji. Rád vám přeji krásný let, mami

Drahá mami, jsi pro mě tím nejlepším darem přírody a říkám ti, že moje matka je to, co mě dělá šťastným, dokud žiji. Rád vám přeji krásný let, mami

Když cestujete, nezapomeňte, že vzdálenost nikdy nemůže být překážkou toho, co k vám cítím. Jste jedna osoba, která zaměstnává nejúžasnější část mého srdce, a vždy to uděláte. Přeji vám krásný let, drahý

Když žijete doma, vězte, že vás tento přítel tak miluje a že vám bude upřímně hodně chybět, dokud se nevrátíte. Přeji krásný výlet, má lásko

Jsi ten nejneuvěřitelnější a nejúžasnější bratr, jaký kdy ve světě, jako je ten náš, může mít. S vámi mohu celému světu říct, že mám bratra, který dokáže věci, které nedokáže tisíc lidí. Miluji tě tolik brácho a přeji ti příjemný let

Mít takového přítele, jako jsi ty, se mi v životě splnilo. Jste ta nejúžasnější osoba, jakou jsem kdy potkal, a mé srdce je vždy s vámi, ať jste kdekoli. Přeji vám příjemný let, drahý

Cítím se tak rád, že vím, že budeme spolu za krátkou dobu. Cítím se tak rád, že vím, že během nadcházejících nocí budu mít příležitost vám ležet v podpaží. Miluji tě, zlato, a přeji ti příjemný let zpět domů

Usmívám se, když vím, že úžasná a milující dáma, jako jsi ty, je ta, kterou nazývám svou vlastní ženou. Chyběl jsi mi víc, než dokáže říct, a přeji ti příjemný let zpět domů. Miluji tě

Moje láska k tobě se bude neustále zvyšovat. Jsi sám člověk, kterého jsem na tomto světě vždycky měl rád, a každou minutu tě budu vždy milovat víc. Přeji krásný let, krásná sis

Jsi nejúžasnější otec na světě a když tě volám svým, cítím se jako nejšťastnější dcera. Vždy jsi tu pro mě byl hned od dětství a nezbývá mi, než tě milovat víc, jak každý den ubíhá. Mějte nádherný souboj

Protože mi na tobě tolik záleží, nikdy nejdu den bez přemýšlení o tom, jak úžasný a neuvěřitelný jsi. Miluji tě tak moc, zlato. Mějte nádherný let

Když tě nazývám svým, cítím se tak požehnaný. Jsi jen člověk, kterého jsem kdy poznal, a nemohu tě přestat milovat víc, jak každý den ubíhá. Přeji krásný let, drahý

Jsi jedna teta, která je pro mě spíš jako matka. To, jak se o mě staráš, mi dává vědět, že mám nejlepší tetu na světě, a už mi nic nemůže zabránit v tom, abych tě miloval. Přeji vám velmi krásný let

Přítel jako ty je nejlepší dar života. Jsi příliš dokonalý na to, abych si nikdy nepřál mít někoho, kdo by ti zavolal kamaráda. Tak moc tě miluju, zlato. Přeji vám příjemný let

Zlato, ráda bych s tebou přišla do další fáze života, protože všechno s námi bude mým dokonalým splněným snem. Když cestujete, přeji vám příjemný let a šťastný pobyt

Moje radost nezná mezí, protože mám někoho, kdo se o vás stará a miluje. Jste nejlepší partner na světě a využiji každou příležitost, kterou vám budu muset dát vědět. Miluji tě opravdu, můj tlukot srdce. Skvělý let

Nemůžu přestat myslet na úžasné časy, které jsme spolu strávili, a jak moc mi budeš chybět. Přeji vám bezpečný let a doufám, že se ke mně znovu vrátíte

Nemůžu přestat myslet na úžasné časy, které jsme spolu strávili, a jak moc mi budeš chybět. Přeji vám bezpečný let a doufám, že se ke mně znovu vrátíte

Neexistuje nic, co by se dalo srovnat s láskou, kterou k tobě cítím. Chytil jsi mě za srdce natolik, že sotva dokážu projít minutou, aniž bych na tebe myslel. Tolik tě zbožňuji, zlato a přeji ti cestu milosrdenství domů

To, že tě nazývám svým, není jediná věc, díky které se cítím šťastná, ale vědomí, že mi také říkáš své. S pozdravem jste vstoupili do mého života jako požehnání a dodnes se můj život navždy mění. Přeji vám bezpečný let domů, zlato

Přátelé jako vy jsou nejvzácnějším darem přírody. Jste jen dokonalým obrazem toho, co si každý přeje mít jako nejlepšího přítele, a vždy vás budu držet tak drahou. Udělejte nádherný let, drahá bestie

Neexistuje nic, co by se dalo srovnat s láskou, kterou k tobě cítím. Jsi příliš úžasný a zvláštní, že mi nic nemůže zabránit v tom, abych na tebe denně myslel. Jsem rád, že tu brzy budete se mnou, a slibuji, že vám to dám

Když se připravujete na tuto cestu, modlím se, aby vás Bůh vedl a udělil vám milost na cestě. Přeji krásný let, drahá mami

Vaše láska je ta nejúžasnější věc, která se mi kdy stala. Jsi tak výjimečný, že kdyby mé srdce dokázalo mluvit samo za sebe, bylo by dost hlasité na to, aby ti řeklo, že už nemá místo pro nikoho jiného, ​​protože jsi to všechno obsadil. Dělat

Nikdy mě nenapadne ztratit přítele, který je tak úžasný jako ty. Jste dokonalá definice skutečné lásky a přátelství a já vás budu držet tak drahý. Přeji vám příjemný let

Jste ta nejúžasnější osoba, jakou jsem kdy poznal, a jsem rád, že vám mohu říkat můj vlastní manžel. Když cestujete ven, modlím se a doufám, že pro vás vše půjde mimořádně hladce a úžasně. S tolika láskou z hloubi mého srdce vám přeji příjemné fl

Cítím se tak ráda, že tě mohu nazvat mým přítelem. Zacházíš se mnou tak správně, že nemohu přestat děkovat Bohu za to, že tě přivedl do mého života. Opravdu vás tolik miluji a vždy vás budu milovat. Přeji vám bezpečný let domů, lásko

Mít sestru jako jsi ty je pro mě opravdu požehnáním. Jsi jediný člověk na světě, který chápe mé pravé bytí, a jsem hrdý, že tě mohu nazvat mým. Přeji vám příjemný let, drahý

Cítíš mě tak výjimečný, že stále přemýšlím, co jsem kdy udělal, abych si zasloužil takové množství lásky. Jsi jen ten nejlepší přítel, kterého jsem kdy měl, a vždy s tebou budu zacházet jako s nejlepším, jaký jsi. Přeji vám bezpečný let, drahý

Se vším, co mám, vám mohu říci, že máte to nejopatrnější a nejláskavější srdce, jaké jsem kdy měl příležitost potkat. Jediné, co chci, je ležet ti v podpaží a říct ti o tom, jak moc mi chybíš. Přeji vám příjemný let, lásko

Mít v mém životě úžasného člověka, jako jsi ty, je ta nejúžasnější věc, která se mi kdy stala. Miluji tě tak moc, že ​​slova nemohou vyjádřit. Jsi můj úder srdce, člověk, bez kterého nemohu žít. Přeji vám příjemný let, zlato

Cítím se tak šťastná, že vám mohu říkat moje přítelkyně. Opravdu neexistuje způsob, jak bych si kdy mohl přát mít jiného než ty. Srdečně tě miluji. Udělejte krásný výlet

Miluji osoby, z nichž jsme vyrostli. Rád si pamatuji, že moje dětství bylo plné zábavy a lásky kvůli úžasnému bratrovi, jako jste vy. Tolik tě zbožňuji a přeji ti příjemný let

Miluji osoby, z nichž jsme vyrostli. Rád si pamatuji, že moje dětství bylo plné zábavy a lásky kvůli úžasnému bratrovi, jako jste vy. Tolik tě zbožňuji a přeji ti příjemný let

Ze všech bratranců, které mám, jsi nejúžasnější. Cítím se tak požehnaný, že vás mohu nazvat svým, že není minuta, že neděkuji Bohu, že vám mě dal. Přeji vám velmi příjemný a bezpečný let, lásko

Jste nejneuvěřitelnější a nejúžasnější strýc, jaký kdy na tomto světě mohl být. Jsem tak rád, že vám mohu říkat můj strýčku, a já se vždy budu milovat, respektovat a nadále se modlit, aby se splnilo vaše nejlepší přání. Přeji vám krásný let, drahý strýčku

Přítele, který je tak úžasný a úžasný jako vy, byste měli každou chvíli zbožňovat. Proto nikdy nepřestávám oceňovat, jak milý a úžasný jsi ke mně vždy byl. Srdečně tě miluji. Udělejte si úžasný let domů

Přeji vám krásný a bezpečný let domů, drahá. Miluji tě tak moc, jak slova nikdy nedokážou říct, a chyběl jsi mi víc, než jsem kdy schopen napsat

Jsi můj úžasný bratranec, ten, díky kterému se cítím tak milovaná a zvláštní. Tolik tě zbožňuji a vždy tě budu držet tak drahou. Přeji vám pohodlný a bezpečný let

Lásku, kterou k vám mám, nelze vyjádřit pouhými slovy. Cítíte se mi tak pohodlně, že mě zajímá, jestli jste dostali rukopis o tom, jak bych rád zacházel. Přeji vám bezpečný let domů, lásko

Mít matku jako jsi ty je ten nejlepší dárek, jaký mi život dal. Jsi nejlepší matka na světě a já tě miluji víc než kohokoli jiného. Přeji vám bezpečný a úžasný let, drahá mami

S přítelem, jako jste vy, člověk nemusí omezovat věci, které mohou dělat kolem, protože jste mi vždy dávali nejlepší příležitost být sám sebou. Miluji tě tolik, zlato, a přeji si, abys měl nádherný úlet domů

Samotná slova nemohou říct, jak úžasný jsi pro mě byl. Jsi jedna osoba, která mě chytila ​​za srdce víc, než jsem kdy dokázal říct. Díky tvé lásce se cítím silná a vždy tě budu hodně srdcovat. Udělejte bezpečnou a úžasnou cestu, drahá

Mít tě v životě je požehnání, které počítám několikrát. Jsi opravdu moje srdce a vždy mi zůstaneš tak drahý. Mám tě moc ráda, má drahá ženo. Přeji vám příjemný let, drahý

Prostě tě miluji víc, než ti řeknou slova, a modlím se, abys měl i nadále úžasný a příjemný let domů. Tak moc tě miluju, zlato

Cítím se tak skvěle, že vím, že se brzy uvidíme. Když se připravujete na návrat, přeji vám bezpečný a nádherný let

Když vím, že úžasná žena jako ty je moje máma, cítím se požehnaná. S pozdravem nevím, jaký by byl život bez tebe, a budu tě vždy milovat. Přeji vám příjemnou cestu, má milá mámo

Jsi nejkrásnější člověk, kterého jsem kdy měl příležitost potkat na tomto světě. Jsi jedna osoba, která má v mém srdci nejzvláštnější místo. Jsi můj svět, člověk, bez kterého nemohu žít. Přeji krásný let, lásko

Показано 89 записей