Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Happy Journey Wishing for Daughter

Přeji vám šťastnou cestu, moje roztomilá dcera, zatím sbohem

Ať je tato cesta bezpečná a zábavná, drahá. Bezpečná cesta

Kéž vám bude požehnáno a odměněno vším, co si zasloužíte. Šťastná cesta drahá

Když cestujete tam, kam potřebujete, mohou být vaše překážky škálovatelné. tak zatím ahoj

Kéž dcera, která to čte, má dnes veselou cestu. Amen

Ať je jí poskytnuto vše, o co usiluje, pokud je to pozitivní. Jdi, holka!

Moje dcera se chystá znovu cestovat, jo! Kéž dostane to, o co usiluje

Přeji vám všem, po čem toužíte, abyste se dostali na tuto cestu, má milá dcero

Ať vám vše, co vám může bránit v tom, abyste dostali z cesty to, co si zasloužíte. Přeji vám šťastnou cestu, má dcero

Ať je na vaší nadcházející cestě mír, klid a radost. Šťastná cesta drahá

Показано 10 записей