Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Happy Journey Wishing for My Brother

Nechte své cíle v letošním roce zničit, když cestujete na místo výkonu práce. Bezpečná cesta

Ať je po této cestě vaším průvodcem Boží moc. Šťastnou cestu

Ať je odstraněno vše, co se nepřítel snaží použít a bránit vaší cestě, amen. A šťastná cesta

Můžete jít do az bezpečně drahá. Šťastná cesta k mému roztomilému brácho

Šťastná cesta k mému nejdražšímu bratrovi, který mi vždy byl oporou a motivací. sbohem

Když odletíte do jiné země, můj milý bratře, mohou se stát jen události vyvolávající radost

Kéž je tvé úsilí korunováno požehnáním a nekonečnými odměnami, můj bratře. sbohem

Ať na cestě vyjde vše, co si zasloužíš, můj bratře. Bezpečná cesta

Bratře, chci ti jen popřát příjemnou cestu po celou dobu pobytu přes tuto dovolenou. sbohem

Vím, že na výlet nemohu jít s tebou. Ale věřím, že moje modlitba vám vždy pomůže vykouzlit úsměv na tváři

Показано 10 записей