Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Šťastná cesta přeje mému synovi

Nechte cestu vydláždit půvabem a nezaslouženou laskavostí, když budete znovu cestovat do svého domova. sbohem

Jsem tak šťastná, že jste tak odvážní a silní. Můžeš přijít domů, když nás opustíš. Bezpečná cesta

Synu, ať je tvá cesta plodná, že se ohlédneš zpět a řekneš; "Byl to dobře strávený čas." Šťastnou cestu

Na cestě za svým snem můžete být šťastní a naplněni pocitem naplnění. sbohem

Dříve v životě jsem se naučil, že člověk se stává jedním, díky tomu, že se odváží dělat věci, kéž se staneš silnějším a dosáhneš svých cílů na cestě, amen

Můj synu, když cestuješ, Pán s tebou bude po celou dobu tvého pobytu. Bezpečná cesta

Poslat ti teplou cestu přeje mému synovi. Doufám, že se tam dostanete bezpečně

Přeji šťastnou cestu mému roztomilému a úžasnému mužskému dítěti. Válíš

Vřelá a šťastná cesta přeje synovi, ať jsi požehnán ve všem, co děláš. sbohem

Ať se vše, co vás nutí cestovat, naplní Jeho milostí. Bezpečná cesta

Показано 10 записей