Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Šťastná cesta přeje přítelkyni (2021)

Už mi tolik chybíš, sluníčko. Přeji vám bezpečný let. Miluji tě za hvězdami

Nechť expozice, která přichází s návštěvou nových míst, rozšíří váš obzor. Přeji bezpečnou cestu, slečno

Moje lásko, přeji vám bezpečný výlet a budu zde čekat na váš příjezd. miluji tě víc než si myslíš

Život sám je cesta. Jezděte bezpečně a já se nemůžu dočkat, až uvidím váš krásný zářící usměvavý obličej. Vážím si tě navždy

Nechť je váš výlet naplněn úžasnými lidmi na úžasném místě. Buďte v bezpečí, má žena a moje všechno

Dobrá cesta, nádhera. Víš, že tě miluji, že? No ano. Vždy mít a vždy bude

Přeji vám, abyste se dostali domů v bezpečí, zdraví a v jednom kuse. Šťastná cesta, má nejdražší

Netrpělivě čekám, až uslyším všechny krásné příběhy vaší úžasné cesty. Dobrá cesta, moje jediná

Tolik mi chybíš a doufám, že jsi zažil spoustu vzrušujících okamžiků. Přeji bezpečnou cestu, má jediná

Šťastná cesta, cuppy dort. Už mi tolik chybíš. Vážím si tě navždy

Přeji bezpečnou a šťastnou cestu, zlato, a já tě miluji na Měsíc a zpět

Ať je vaše cesta bez stresu, nebezpečí a rizika. Mějte bezpečný let, dýně. Vážím si tě navždy

Modlím se, abyste svou cestu využili co nejlépe a nechť je plná příjemných překvapení. Přeji bezpečnou cestu, slečno

Nechť je váš výlet plný skvělých dobrodružství a nezapomenutelných zážitků. Přeji bezpečný let, můj miláčku

Přeji vám příjemnou cestu a nezapomeňte jet bezpečně. Miluji tě draho, zlato

Přeji vám příjemnou cestu a nezapomeňte jet bezpečně. Miluji tě draho, zlato

Dobrou cestu k tobě, můj drahý milovaný. Víš, že tě miluji, že? No ano

Modlím se, aby se vám cesta líbila a nezapomeňte řídit bezpečně, protože je lepší se vrátit pozdě než pozdě

Kéž je cesta vpřed naplněna bezmezným štěstím a veselostí. Přeji bezpečnou cestu, zlato

Nechť vás Bůh ochrání před každým nebezpečím, když se vydáte na tuto cestu. Buďte v bezpečí a šťastná cesta k vám, má lásko

Dobrá cesta, moje jediná. Nezapomeňte si užít vzrušení, které přináší vaše cesta

Bezpečná cesta domů, můj cuppy dort. Víš, že tě miluji, že? No ano. Vždy mít a vždy bude

Bezpečná cesta k tobě, má ženo a moje všechno. Už se nemůžu dočkat, až tě uvidím

Přeji vám bezpečnou cestu domů a nechť bude vaše cesta plná veselosti. Vážím si tě navždy

Přeji vám, aby byl váš výlet vzrušujícím a nezapomenutelným zážitkem. Buďte v bezpečí, můj cuppy dort

Nezapomeňte se o sebe dobře starat jako vždy. Šťastná cesta, zlatíčko

Bez ohledu na to, jak dlouhá může být vaše cesta, přeji vám bezpečnou a šťastnou cestu, moji jedinou

Zůstaňte v bezpečí a přeji vám bezpečnou a šťastnou cestu. Miluji tě víc než lásku sama, zlatíčko

Přeji vám šťastnou cestu, má lásko. Miluji a chybíš mi dvakrát tolik

Přeji vám krásné prožití vaší cesty a nechť je naplněno úžasnými dobrodružstvími. Přeji bezpečný let, má nejdražší

Buďte v bezpečí, krásní. Ať je vaše cesta stejně úžasná a sladká jako vy. Vážím si tě navždy

Buďte v bezpečí, krásní. Ať je vaše cesta stejně úžasná a sladká jako vy. Vážím si tě navždy

Zlatíčko, přeji ti bezpečnou jízdu a chci, abys věděl, že se nemůžu dočkat, až tě brzy uvidím. miluji tě víc

Užijte si každý okamžik vaší cesty. Opravdu se nemůžu dočkat, až tě brzy uvidím, zlato. Přeji bezpečný výlet, slečno

Modlím se, aby vaše cesta byla plná úžasných a krásných okamžiků. Přeji bezpečný výlet, můj miláčku

Miluji tě víc, než znáš, sluníčko, a modlím se, abys měl bezpečnou a šťastnou cestu tam a zpět

Zlato, když se vydáš na tuto krásnou cestu, ať nad tebou Bůh nadále bdí a udržuje tě v bezpečí. Přeji bezpečný výlet, slečno

Když jdete v klidu, modlím se, abyste se vrátili domů v bezpečí. Jezděte bezpečně, můj jediný. Vážím si tě navždy

Modlím se, abyste měli výlet, který je naplněn úžasným okamžikem a veselostí. Šťastná cesta k tobě, má princezno

Nechť je váš výlet naplněn objevováním krásných míst a lidí. Přeji bezpečnou cestu, lásko

Mým přáním pro vás je, aby vaše cesta byla bez jakýchkoli nebezpečí a přeji vám bezpečný výlet, můj miláčku

Když cestujete po celém světě, přeji vám bezpečný let a nechť bude váš výlet plný smíchu a sladkých okamžiků. Dobrá cesta, můj cuppy dort

Dnes, jako každý druhý den, se modlím za váš bezpečný návrat. Přeji bezpečný let, má lásko

Bezpečná cesta, moje jediná. Přeji si, aby byla vaše cesta plná všeho nejlepšího v životě. Miluji tě draho, zlato

Přeji vám na vaší cestě bezpečnou a šťastnou cestu a nech vás Bůh ochrání. Přeji bezpečný výlet, má lásko

Drazí milovaní, může být váš výlet bez katastrof. Dobrá cesta, moje jediná. Vážím si tě navždy

Přeji vám dobrý a bezpečný let, můj jediný. Vážím si tě navždy

Přeji vám dobrý a bezpečný let, můj jediný. Vážím si tě navždy

Zlatíčko, přeji ti krásný a bezpečný let. Miluji tě za hvězdami

Mým přáním pro vás je úžasný výlet plný skvělých dobrodružství a nádherných okamžiků. Dobrou cestu, cuppy dort

Když se vydáte na tuto cestu, přeji vám bezpečný let a šťastnou cestu, sluneční svit

Modlím se, abyste měli bezpečnou cestu zpět domů, stejně jako šťastnou cestu. Dobrá cesta, dýně

Ať je tento krásný výlet, na který se vydáváte, nezapomenutelný. Buďte v bezpečí a mějte bezpečný výlet, cuppy dort

Modlím se za váš bezpečný návrat, když se vydáte na tuto cestu. Přeji bezpečný výlet, má nejdražší

Osvoboďte se jako pták a užijte si na své cestě každý kousek vzrušení. Přeji bezpečný let, můj miláčku. Něžně tě miluji

Když dnes vykročíš, kéž s tebou bude Boží ochrana, zlato. Přeji bezpečný výlet, můj miláčku

Na vaší cestě, ať se dobré věci nikdy nepřestanou dít, a můžete mít nejlepší cestu vůbec. Bezpečná cesta, můj miláčku

Modlím se, aby vaše cesta nebyla ohrožena. Přeji bezpečný výlet, má žena a všechno

Když cestujete po celém světě, můžete mít vzrušující okamžik a úžasná dobrodružství. Přeji bezpečný let, zlato

Přejeme vám bezpečný let a může být váš výlet naplněn štěstím, které nikdy nezná hranice. Buďte v bezpečí, má lásko

Modlím se za to, abyste si každý kousek své cesty užívali naplno. Jezděte bezpečně a bezpečně cestujte, zlato

Buďte dobří, buďte v bezpečí a zajistěte bezpečný let. Miluji tě víc, než si dokážeš představit, slečno

Když se vydáte na tuto cestu, nechť vás dobrý Pán i nadále provede celým výletem. Přeji bezpečný let, krásně

Když se vydáte na tuto cestu, nechť vás dobrý Pán i nadále provede celým výletem. Přeji bezpečný let, krásně

Ať vaše cesta nekončí smutkem, ale srdcem plným vděčnosti. Přeji bezpečnou cestu, slunce

Starejte se prosím o sebe a o sebe a buďte dobří. Šťastná cesta, moje žena a moje všechno

Miláčku, už mi opravdu chybíš a nemůžu se dočkat, až se vrátíš bezpečně. Buďte v bezpečí, můj miláčku

Přeji vám šťastnou a bezpečnou cestu, má milovaná, a miluji vás víc, než víte

Drazí milovaní, přeji vám, abyste si na své cestě užili každou minutu v každou hodinu každého dne. Bezpečná cesta, zlato

Modlím se, aby na vaší cestě nebyla žádná forma rizik a problémů. Přeji bezpečný let, má lásko

Ať je vaše cesta plná sladkých vzpomínek a příjemných okamžiků. Jezděte bezpečně a buďte dobří, má lásko

Dobrá cesta, dýně. Budu zde čekat na váš bezpečný příjezd a doufám, že po vašem návratu uvidím krásnější stránku vás. miluji tě navždy

To je moje modlitba, abyste měli úžasný a radostný výlet. Jezděte bezpečně a buďte dobří, můj jediný

Modlím se, aby váš výlet skončil spoustou krásných okamžiků, o které se se mnou můžete podělit, až se vrátíte. Přeji bezpečný let, má lásko

Dobrou cestu, zlatíčko. Těším se, až se brzy uvidíme. Už mi chybíš

Když cestujete dnes, přeji vám bezpečný let a nechť bude vaše cesta plná veselosti. Vážím si tě navždy

Modlím se za váš bezpečný návrat, jak jste dnes vyrazili. Už mi chybíš, lásko. Jezděte bezpečně a buďte dobří

Modlím se, aby cesta, na kterou se vydáte, byla naplněna všemi nejlepšími věcmi v životě. Přeji bezpečný let, krásně

Když se vydáváte do této nové fáze života, přeji vám bezpečný let a nechť bude váš výlet naplněn těmi nejlepšími v životě. Buďte v bezpečí, zlatíčko

Když se vydáváte do této nové fáze života, přeji vám bezpečný let a nechť bude váš výlet naplněn těmi nejlepšími v životě. Buďte v bezpečí, zlatíčko

Doufám, že jste si užívali, když jste byli daleko ode mě? Přeji vám bezpečnou cestu domů. Vroucně tě miluji

Když jdeš ven a vracíš se, ať nad tebou Bůh i nadále bdí a vede tě. Šťastná cesta k tobě, nádhera

Ať se na vaší cestě nikdy nepřestanou dít skvělé a vzrušující věci. Dobrá cesta, má princezno

Přeji vám šťastnou cestu a buďte v bezpečí, má žena a moje všechno. Víš, že tě miluji, že? No ano

Přeji vám báječnou a nádhernou cestu. Víš, že tě miluji, že? No ano. Vždy mít a vždy bude

Přeji vám, abyste si užívali vzrušení, které přichází s návštěvou nových míst a viděním nových věcí z jiné perspektivy. Dobrou cestu, sluneční svit

Modlím se, abyste měli bezpečný let a nechť je váš výlet bez nebezpečí. Šťastná cesta k tobě, můj cuppy dort

Kromě stresu z cestování na dlouhé vzdálenosti vám přeji bezpečnou cestu. Miluji tě víc než samotnou lásku

Zlatíčko, nechť je tento krásný výlet jedním z vašich dosud nejlepších výletů. Šťastná cesta k tobě, slečno

Nechť je váš výlet naplněn bezmezným štěstím a vzrušením. Buďte v bezpečí, má žena a moje všechno

Modlím se, aby vaše zkušenost s touto cestou byla vzrušující a nezapomenutelná. Buďte v bezpečí a šťastná cesta k vám, dýně

Přeji vám nejlepší a nejkrásnější výlet všech dob. Dobrá cesta k tobě, moje žena a moje všechno

Opravdu se těším na tvůj bezpečný návrat, zlato. Přeji bezpečnou cestu, dýně. Vroucně tě miluji

Pro vaši cestu můžete mít vzrušující okamžiky a může být váš výlet plný dobrodružství. Bezpečná cesta, můj miláčku

Modlím se za to, abyste měli vzrušující okamžik na cestě do další úžasné části světa. Přeji bezpečný let, slečno

Modlím se za to, abyste měli vzrušující okamžik na cestě do další úžasné části světa. Přeji bezpečný let, slečno

Přeji vám, abyste měli krásný čas před sebou. Jezděte bezpečně a buďte dobří. Miluji tě za slovy

Přeji vám bezpečný výlet, zlato. Doufám, že tě uvidíme co nejdříve. Něžně tě miluji

Přejete si, abyste si výlet užívali naplno. Buďte v bezpečí a šťastná cesta, můj miláčku

Nechť je váš výlet naplněn bezmezným smíchem a veselostí. Buďte v bezpečí a šťastná cesta k vám, krásná

Buďte v bezpečí, má nejdražší a ujistěte se, že máte na své cestě skvělý čas. Miluji tě na Měsíc a zpět

Přeji vám, abyste měli nejlepší cestu vůbec, a aby byla vaše cesta plná krásných okamžiků. Jezdi bezpečně, zlato

Ať se dostanete do cíle v bezpečí a zdraví. Přeji bezpečnou cestu, drahoušku

Přeji vám úžasný čas a nezapomenutelné okamžiky. Buďte v bezpečí a šťastná cesta, krásná

Když se vydáte na tuto krásnou cestu, přeji vám bezpečnou cestu. Miluji tě draho, zlato

Přeji si, aby byla vaše cesta naplněna všemi dobrými věcmi v životě. Přeji bezpečný výlet, moje princezna a já tě miluji za hvězdami

Показано 100 записей