Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Přeji vám bezpečný let, bratře

Ahoj Bro, nechť je tvoje cesta požehnaná a produktivní. Přeji šťastný let

Pořiďte spoustu obrázků, abyste mohli mít podrobnosti, až se vrátíte. Modlím se, aby váš let proběhl hladce. Miluji tě, brácho

Vím, že žiješ pro všechno vzrušení, které přichází s leteckou dopravou. Ale pamatujte, že se o vás někdo bojí. Být v bezpečí

Jediná věc, která mi bude bránit v obavách, je, že se sem dostaneš v jednom kuse, brácho

Ani se nepokoušejte odložit svůj příjezd, protože všichni budeme hlídat na letišti. Užijte si let

Víme, že jste muž a ničeho se nebojíte, ale postarejte se o sebe. Přeji krásný let, brácho

Chybíš mi a jak ve mně inspiruješ neplechu. Nebesa vás na letu udrží v bezpečí

Budete na svém letu v pořádku, protože za vás posíláme modlitby do nebe

Můj úžasný bratr. Ať je váš let úžasnější než vy

Požádal jsem Stvořitele, aby vás během letu ochránil svými ochrannými pažemi a zabránil vám ve všech škodách

Показано 10 записей