Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Modlitební zpráva za nemocného přítele

Bůh vás bude vždy doprovázet, abyste překonali ďábly. Vaše nemoc bude brzy překonána vaší důvěrou. Brzy se uzdrav, chybíš nám, kámo.

Nechť vás při zotavování obklopuje neutuchající Boží láska a péče. Modlíme se za vaše rychlé uzdravení!

Bohu není nic nemožné a uzdravení z této nemoci rozhodně není výjimkou. Moje modlitby a myšlenky jsou s vámi.

Ve vašem nejtěžším čase je naděje a modlitba vaším nejlepším lékem. Mějte dobrou víru a rychle se zotavte, příteli.

Má drahá, kéž Bůh přijme naše modlitby a zasype tě svými požehnáními a láskou! Modlím se za vaše rychlé zotavení. Brzy se uzdrav!

Udržujte své starosti stranou, udržujte si náladu. Kéž vás Bůh brzy vyplouvá k uzdravení. Dávejte pozor, odpočívejte.

Můj drahý příteli, ať ti Pán žehná hladkým a rychlým zotavením z této nemoci. Ať je ti brzo líp!

Kéž pokoj a pohodlí od Boha obklopí váš čas na zotavení. Brzy se uzdrav.

Показано 8 записей