Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Rychlá zpráva pro zotavení pro otce přátel

Přejete svému otci rychlé uzdravení, nebojte se příliš. Jsem si jistý, že z milosti všemohoucího bude znovu zdravý.

Můj drahý příteli, všechny mé modlitby jsou s tvým otcem a tvou rodinou. Doufám, že se brzy uzdraví. Mějte trpělivost.

Všichni se modlíme za vašeho otce. Uchovávejte víru v Boha a modlete se za jeho laskavost. Bůh v této těžké době jistě požehná tvému ​​otci.

Milý strýčku, doufám, že se brzy uzdravíš. Starejte se prosím o sebe. Chybíš nám tu s námi.

Drahý strýčku, jsme tu pro vás všichni. Neztrácejte sílu a brzy se uzdravte.

Přeji tvému ​​otci rychlé uzdravení. Doufám, že se brzy uzdraví a opustí nemocnici. Přeji vám vše s vaší rodinou.

Vždy jsem tě znal jako bojovníka, takže v této těžké době neztrácej ducha a brzy se uzdrav!

Показано 7 записей