Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Inspirativní Uzdrav se brzy přeje

Viděl jsem, jak jsi silný. Brzy se uzdravte, s mnohem větší silou než dříve.

Musíte toho hodně dosáhnout, abyste vedli úspěšný život vpřed, brzy se uzdravili a začali pracovat na svých snech.

Dychtivě čekám, až tě uvidím zdravější a silnější než dříve. Brzy se uzdrav.

Modlím se, abyste byli vždy oduševnělí s plnou důvěrou, jako slunce brzy ráno. Brzy se uzdrav.

Netrpělivě čekám, až se vrátíte s živějším životem, rozsvítíte naše životy a brzy se uzdravíte.

Vím, že dokážete bojovat se všemi problémy svého života, dokážete bojovat i se svou nemocí. Brzy se uzdrav.

Показано 6 записей