Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

2021 Dotykem Chybíš mi Zprávy pro ni nebo pro něj ze srdce

Nikdy mi tak moc nechyběl. Nemůžu se dočkat, až uvidím tvář gentlemana, díky níž se mé srdce cítí opuštěné

Přál bych si, aby se čas zastavil, když jsme od sebe, protože pokaždé, když nejsme ve stejném prostoru, chybí mi o tobě všechno

Milovat vás a chybí vám je nevyhnutelné. Proto mi v tuto chvíli chybíš, protože tě miluji

Jsem nejsilnější muž, když tě miluji. Jsem však nejslabší ze všech, když přijde o to, že tě ztratím. Strašně mi chybíš, lásko

Uprostřed této lásky je touha po tvých dotekech a polibcích. Chybíš mi, zlato

Nic v tomto životě ani v tom příštím není srovnatelné s vaším teplem a polibky. Počkám, až na mě přijde sprcha

Můj domov je kdekoli. Chci s tebou být celý den. Nemůžu stát, že mi budeš vždy chybět, má lásko

Řeknu vám to každý den mého života; Miluji tě. Ušetřete mi však tuto minutu, abych to řekl, chybíš mi

Jsem rád, když jste v mém bezprostředním okolí. Jelikož jsi zdaleka, nemohu si pomoct, ale být jako truchlící muž

Přiznávám, že mi chybíš. Přesto to nezastaví bolest, ale je příjemné vám to oznámit, zlato

Každý uplynulý okamžik způsobil, že jsem toužil mít tě po svém boku. Jen bych si přál, vždy bychom sdíleli stejný prostor. Moc mi chybíš

Jsem posedlý těmi myšlenkami. Vrať se domů ke mně, milý manžele

Protože je to pravda, nechte tato vášnivá slova pohladit každé vlákno vaší bytosti: „Chybíš mi, můj jediný.“

Chybíš mi, jako by zemi v létě chyběl déšť. Pojďte na mě osprchovat deště vášně, sladký manžílek

Až se vrátíš, budu dýchat a znovu žít. Až přijedete, uvítám vás jako krále

Až se vrátíš, budu dýchat a znovu žít. Až přijedete, uvítám vás jako krále

Rád se dívám, když jsem v přítomnosti své lásky. Ale stane se mi opak, když je daleko ode mě

Dech v mém těle řinčí, protože věděl, že jsi ode mě pryč, drahoušku

Není tu nikdo, kdo by mě přiměl cítit se tak, jak mě nutíš. Nemůžu se dočkat, až tě tu zase budu mít

Když jsi poblíž, nutíš mě vidět krásu tvé přítomnosti. A když jsi pryč, moje srdce nemůže pomoci, ale podívej se, co chybí

Jediná věc, na kterou myslím, jsi ty, protože ty jsi jediný, kdo mi chybí. Miluji tě, zlatíčko

Jsem oslabený tvou nepřítomností. Pojď mě nabít energií polibky tvých rtů a tvých paží omotaných kolem mého pasu

Jediná žena, díky níž se cítím jako žádoucí muž, chybí. Velmi mi chybí

V těchto dnech jsou snídaně připomínkou vaší nepřítomnosti a chladná noc mě upozorňuje, že slunce zmizelo. Chybíš mi, sluníčko

V mém srdci mi nikdo nechybí tolik jako ty, drahý příteli

Opravdu tě miluji. Proto mé srdce najde každou chvíli, že tě strašně postrádám. Prosím, vrať se ke mně hned

Až budeš zase blízko mě, pojď pro mě vyzvednout květinu mých rtů. Miluji a chybíš mi, zlatíčko

Jsem tady, abych vám poskytl žádoucí život. Jak bych si přál, abych mohl být s vámi a zároveň splnit vaše potřeby

Miluji tě, že jsi mě takhle postrádal. Cítím se pro tebe jako dokonalý muž

I nebi chybí anděl jako ty. O co víc mě. Chybíš mi, můj milý příteli

Moje srdce je zmítané mezi milujícími a chybějícími, drahoušku

Moje srdce je zmítané mezi milujícími a chybějícími, drahoušku

Když nejste poblíž, máte pocit, jako by vám zůstala každá další věc. Zlato, laskavě mi přiveď zpět můj život

Zajímalo by mě, na co v tuto chvíli zíráš, lásko. Zajímalo by mě, jestli je tvůj obličej v tuto chvíli rozzářený úsměvem, drahoušku. Chybíš mi!

Když nejsi vedle mě, jsem v prázdném prostoru. Je to však jako nebe na zemi, když jsi poblíž a pevně mě držíš

Růže na posteli jsou pryč s větrem. Potřebuji, abys je znovu položil, protože mi chybí vůně naší lásky

Vždy mi budeš chybět, protože od věčnosti jsi byl přítel, kterého jsem nikdy neměl

Chybíš mi s nadějí, že tě uvidím dřív než za úsvitu. Miluji tě dítě

Když nejste poblíž, je to podobné životu, který mě míjí, protože žít život naplno je, když jste kolem a žít tento život se mnou

Chybí mi tvá laskavost a pohled tvých očí, když se na mě díváš, má lásko

Až uvidíme další, ujistím se, že tě pevně obejmu, dokud nebudou vykoupena objetí, která nám chyběla. Chybíš mi, drahý příteli

Moje láska není kolem. Cítím tedy, že mi něco v srdci chybí. Prázdnota, kterou nemůže zaplnit jiný

Kdykoli se vrátíš, udělám tě shindigovi, protože mi tak moc chybíš, manželko

Přál bych si, abych měl moc být s tebou, kdykoli si přeji. Tak by mi moc nemusel chybět, zlato

Kromě toho, že tě miluji, je to, co dělám také nejlepší, chybíš mi. Chybíš mi, boo

K mému jedinému skutečnému příteli a milenci; Chybíš mi za hranicemi pouhých slov

Většinu času hraji. Myslím však každý centimetr vážně, když řeknu: „Chybíš mi.“

Většinu času hraji. Myslím však každý centimetr vážně, když řeknu: „Chybíš mi.“

Když mi chybíš, krmím oči těmi obrázky, ale jsem ztracen v tom, jak uklidnit své srdce

Zírám na hvězdy okny, dokud neuvidím, jak se na obloze znovu objeví slunce. Chybíš mi lásko

Jediným způsobem, jak si nenechat ujít, je přestat na tebe myslet, ale moje srdce by se neodvážilo. Proto cítím ticho, když tu nejsi, lásko moje

Jsem rád, že takhle nezůstaneme navždy, protože moje srdce nese břemeno, že tě ztratím, zlatíčko

Nemohu toho moc říct, ale je to všechno, když řeknu: „Opravdu mi chybíš.“

Toužím cítit tvou tvář a přitáhnout tě blíž ke mně, jakmile tě uvidí moje oči

Moje srdce bije pro tvůj návrat. Moje duše touží tě držet blízko, má lásko

Moje srdce bylo stvořeno pro dvě velké věci; bezmocně tě milovat a beznadějně mi chybět

Nikomu vám nebude chybět tolik jako mně. Chybíš mi každou další vteřinu dne

Budu pěstovat semínko v květináči ve vaší nepřítomnosti, možná byste se vrátili před klíčením, má lásko

Přál bych si, abych s vámi mohl jít kamkoli. Nemůžu vydržet samotu, kterou snáším, když tu nejsi

Ve slovech, která jsi řekl, najdu mír. Najdu společnost s těmi obrázky. Chybíš mi lásko

Jsi jediný, kdo mi sbírá slzy, jen abys viděl, jak se usmívám. Chybíš mi, má starostlivá srdíčko

Všechno kolem mě cítí vaši nepřítomnost, když jste daleko od domova. Já a ostatní se nemůžeme dočkat, až vás tu budeme mít, zlato

Nikdo mi neřekne pravdu jako ty. Vaše poctivost byla mou spásnou milostí. Drahý příteli, chybíš mi

Nikdo mi neřekne pravdu jako ty. Vaše poctivost byla mou spásnou milostí. Drahý příteli, chybíš mi

Spěšně půjdu ke dveřím, až uvidím, jak se tvůj stín blíží k našemu domovu. Chybíš mi lásko

Protijed na tuto bolest leží ve vašich rtech. Úleva od této bolesti přijde, jen když jste blízko

Nejvíc mi na tobě chybí tvé nádherné vlastnosti lásky. Prostě se nemůžu dočkat, až si to ještě jednou užiji

Jediný čas, kdy budu znovu šťastná, je, když vidím tvůj široký úsměv, jak se přibližuješ ke mně. Chybí mi někdo zvláštní, můj bože

Jsi jediný přítel, díky kterému cítím v mém srdci dutinu, když nejsi poblíž. Chybíš mi a chci, abys to věděl

Svět, kde bychom nikdy nebyli od sebe, je nebem mého srdce. Chybíš mi, zlatíčko

Věz, že na tebe čeká má láska a moje polibky uvízly s tebou pryč, má ženská

Ten zvláštní druh člověka mi chybí nejvíce. Chybíš mi a nemohu to popřít

Jen chci, abys věděl, že mi chybíš, a nemůžu se dočkat, až tě znovu budu mít v náručí, drahoušku

Chybí mi, jak si navzájem vyléváme srdce. Nemůžu se dočkat, až tě zase uvidím, bestie

Když stojím pod sprchou, přemýšlím o vaší nepřítomnosti a toužím po vaší vřelé přítomnosti pod ní. Chybíš mi lásko

Najdu se, až když tě zase najdu. Chybíš mi víc než se dá slovy vyjádřit

Jediný případ, kdy mi nesmíš chybět, je v mém snu, protože jsem náhodou viděl tvou okouzlující tvář. Každou další chvíli bych si přál, abych tě mohl držet poblíž

Chybíš mi jako pták bez křídel. Jako člověk, který potřebuje duhy uprostřed oceánu

Opravdu, chybíš mi. Už si to nechci nechat pro sebe. Opravdu mi chybíš

Opravdu, chybíš mi. Už si to nechci nechat pro sebe. Opravdu mi chybíš

Kdybych věděl, že mi budeš tolik chybět, šel bych s tebou, kamkoli půjdeš. Stejně tak bych byl s vámi, ať jste kdekoli. Chybíš mi, můj králi

Vrať se domů, drahoušku. Obzvláště mi chybí tvoje ranní polibky

Je mi smutno z vaší nepřítomnosti. Miles od vás rovná se oddělení od mého štěstí

Potřebuji tvé ruce na mém těle, toužím po tvém dechu na mé kůži. Chybíš mi, manželko

Nemůžu tě milovat méně, než květiny milují vítr. Nemůžeš mi chybět o nic méně, než poušť čeká na déšť

Přísahám na to, co k tobě cítím, nemůžu přestat chybět, pokud tu nejsi se mnou. Ach zlato, opravdu chci znovu vidět tvou tvář

Pokud bych měl změřit, jak moc mi chybíš, jsem si jistý, že to budu počítat do věčnosti. Chybíš mi, drahý příteli

Jsi moje pravá láska a je pro mě přirozené, že mi budeš chybět, i když jsi na zlomek sekundy pryč. Chybíš mi, drahý příteli

Můj život roste, když jsi poblíž. Ale když odejdete, trpí zpomaleným růstem

Potřebuji přítele, aby mi řekl „všechno bude zase v pořádku.“ Jsi jediný přítel, díky kterému jsem tomu věřil

Velká radost zaplavila mé srdce s vědomím, že se zase brzy uvidíme. Chybíš mi zlato

Kéž se Pán slituje nad mou duší, protože je trápena ve tvé nepřítomnosti. Chybíš mi, drahý manžíle

Můj den začíná s vámi a když nejste poblíž, moje slunce je nešťastně pryč. Chybíš mi miláčku

Jsi pramen vody, díky kterému netrpím žízní. Ale když jsi pryč, je to jako moje zvodnělá vrstva je pryč

Budu se držet tvých slov, až budeš pryč, budu vzpomínat na tvůj úsměv, zatímco budu čekat na tvou krásnou tvář

Budu se držet tvých slov, až budeš pryč, budu vzpomínat na tvůj úsměv, zatímco budu čekat na tvou krásnou tvář

Nevím, proč mi chybíš, ale myslím, že tvoje kouzlo s tebou zůstalo

Na vaše místo nemohlo nikdy nic dojít. Není divu, jak beznadějně mi chybíš, lásko moje

Až se vrátíš, osprchuji tě vší láskou, pohladím tě, jako by zítra nebylo, když si znovu vezmeš štít v tomto sídle

Cítím se, jako bych čekal navždy, až budeš několik mil daleko. Chybíš mi miláčku

Pokud by to byla přání, jezdila by vaše žena. Doufám, že se za pár vteřin vrátíte, drahoušku

Máte zvláštní auru, kterou si nikdy nemůžete zaměnit za jinou. Stýská se mi po tobě

Trpělivě na tebe počkám. Neboť v koutku mého srdce leží radost z tvého návratu. Chybíš mi lásko

Žít je, když jsem s tebou. Chci znovu žít. Chybíš mi příteli

Když se tě chystám rozloučit, vypadám silný, ale uvnitř jsem rozbitý a nemůžu se dočkat, až budu křičet na svět. Tolik mi chybíš, zlato

Věčnost je místo, kde bychom nikdy nebyli odděleni vzdáleností ani časem. Doufám, že nás tam naše láska zavede. Protože mi chybíš. Ach, můj miláčku

123Показано 1-100 из 250 записей