Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Emocionální chybějící zprávy pro manžela

Jsi jako chladný vítr v nudném letním poledni. Ale letos se léto zdá být příliš dlouhé. Chybíš mi! Vrať se brzy.

Slova nevyjádří mé city k tobě. Ale vězte, že na vás vždy myslím, ať dělám cokoli a kamkoli jdu! Chybíš mi vždy!

Nerad o tobě sní a potom se probudím, jen abych si uvědomil, že jsi daleko ode mě. Ani nevíš, jak moc mi každou chvíli chybíš!

Moje noci jsou dlouhé a bezesné bez tebe. Moc mi chybíš Nemohu tě držet v náručí. Vraťte se co nejdříve.

Moje dny jsou nudné a časy stále. Cítím na nohou závaží osamělosti. Kdy budeš zpátky? Chybíš mi každý kousek!

Moje týdny nemají neděle a pondělí. Každý den je jen další den bez vás! Pojď domů a pojmenuj mé dny. Tak mi chybíš!

Protože čas, který jsem s tebou, se pro mě stal nezbytností, zmizení se stalo mučením. Bez tebe nesnesu samotu. Moc mi chybíš!

Obloha plná hvězd mě už neudivuje, protože jsi pryč. Bez tebe se nic nezdá zvláštní. Vrať se brzy. Chybíš mi!

Показано 8 записей