Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Chybí vám zprávy pro matku, která zemřela

Maminka! Kdybych měl dostat poslední příležitost se s tebou setkat, jen bych tě požádal, abys mě objal co nejpevněji. Hrozně mi chybíš!

Souhlasil bych s tím, že se vzdám svého vlastního života z důvodu, že tě jednou uvidím. Chybí mi vidět tvou krásnou tvář, mami!

Chybíš mi mami! Bez vás je každá vteřina velmi obtížné utratit! Chci tě obejmout, mami. Prosím, vraťte se jen jednou.

Bez tebe to není stejné, mami! Chybíš mi v každém okamžiku. Moje vzpomínky jsou to, co zaměstnává mou mysl. Teď v každém okamžiku svého života myslím jen na tebe.

Kdybych věděl, že tě Bůh zavolá tak rychle, strávil bych s tebou více času. Chybí mi tvoje láska, mami.

Bez vás je dům tak prázdný. Proč jsi šel tak brzy, mami. Chybíš mi.

Mám štěstí, že jsem vaše dítě. Vždy si tě budu pamatovat, mami. Odpočívej v pokoji.

Nikdo tě nemůže zaujmout, mami! Byla jsi úžasná manželka mého otce, starostlivá matka pro mě a největší babička všech dob pro mé děti. Všichni vás milujeme a moc nám chybíte!

Mami, věděl jsem, že máš vážnou nemoc, ale nikdy jsem si nepředstavoval, že by tě to ode mě navždy vzalo. Miluji tě mami a chybíš mi!

Bez ohledu na to, kolik času uplynulo, tvá nepřítomnost mi stále působí bolest. Chybíš mi mami.

Drahá mami, doufám, že mě sleduješ, ať jsi kdekoli. Chybíš mi každý den.

Mami, proč jsi mě opustil tak brzy? Právě jsem s tebou začal nový život. Ale smrt tě ode mě vzala velmi brzy. Miluji tě a moc mi chybíš, mami!

Mami, vždy jsi v mých myšlenkách. Miluji tě.

Drahá mami, nikdo mě nikdy nemiloval tak, jak jsi to miloval dříve. Bez tebe se cítím tak osamělá. Nechť vaše duše odpočívá v míru.

I když nejsi se mnou, jsi vždy moje hrdina, máma! Pokaždé, když budu v životě postupovat podle vašich pokynů, mám úspěch. Hrozně mi chybíš!

I když nejsi se mnou, jsi vždy moje hrdina, máma! Pokaždé, když budu v životě postupovat podle vašich pokynů, mám úspěch. Hrozně mi chybíš!

Bez ohledu na to, kolik let zbývá, stále tě miluji, mami! Vždy se modlím k Všemohoucímu, aby znovu viděl tvou tvář! Chybíš mi!

Mami, lituji, že jsem neřekl, že tě miluji častěji, když jsi tu byl.

Показано 17 записей