Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

2021 Nejlepší romantický status pro manželku ze srdce

Pohled na vaši krásnou zářící usmívající se tvář vždy připomíná, že budoucnost bude jasná a krásná. Mám tě moc ráda, má drahá ženo

S vámi jako mou nejdražší ženou ze mě děláte nejšťastnějšího muže na zemi a jsem rád, že vás budu navždy nazývat mým. Miluji tě na Měsíc a zpět

Jsi ta nejlepší část mého života a nemohu si představit život bez tebe, lásko. Miluji tě tolik, má milovaná ženo

Jsi víc než to, o čem jsem snil a je mi požehnáno, že tě budu navždy nazývat svou. Miluji tě za hvězdami

Popisovat, jak moc tě miluji, je stejně těžké jako vysvětlit, jak vznikla voda uvnitř kokosu. Miluji tě víc, než znáš, má krásná manželka

Jsem tak požehnaný, že vás mám v životě, a neubehne den, že vám nejsem vděčný. Miluji tě víc, než si dokážeš představit

Věčnost s tebou je vše, co si dokážu představit od chvíle, kdy jsi vstoupil do mého života. Miluji tě víc, než si dokážeš představit, má drahá manželko

Jsem opravdu vděčný Bohu za dar krásné a starostlivé manželky, jako jste vy. Miluji tě za slovy

Myslel jsi pro mě tolik a vždy pro mě budeš něco znamenat. miluji tě víc než si myslíš

Moje srdce je naplněno bezmezným štěstím, láskou a radostí a to vše díky tobě, má krásná ženo. Miluji tě na Měsíc a zpět

Jsi žena mého snu a jsem rád, že tě budu navždy nazývat mojí. Víš, že tě miluji, že? No ano. Vždy mít a vždy bude

Ty jsi vše na čem záleží. Vždy mějte a vždy budu, a já vás miluji víc než samotnou lásku

Jsi moje jednička a královna mého srdce, mého života a mého světa. Miluji tě na Měsíc a zpět

Způsob, jakým si mě vážíš a miluješ, proměnil mou slabost v sílu. Miluji tě za slovy, drahá manželko

Nejsem dokonalý, přesto mě všechny miluješ a na oplátku ti přísahám, že jsem naposledy vydechl. Miluji tě víc než samotnou lásku

Nejsem dokonalý, přesto mě všechny miluješ a na oplátku ti přísahám, že jsem naposledy vydechl. Miluji tě víc než samotnou lásku

Vaše bezpodmínečná láska vyplňuje prázdnotu v mém životě a je mi ctí, že vás budu milovat, má lásko. Miluji tě za hvězdami, má drahá ženo

Miluji tě, má milá manželka. Udělal jsi z mého světa krásné místo pro život a jsem požehnán, že tě mám ve svém životě

Jsi opravdu můj a budu tě milovat a milovat tě po všechny dny mého života. Víš, že tě miluji, že? No ano

Děkuji Bohu, že mám v životě úžasnou a zvláštní ženu, jako jsi ty. Jsi požehnáním v přestrojení a já tě tolik miluji, má milá ženo

Pokaždé, když se podívám do tvých krásných očí, vždy vidím důvod, abych tě miloval víc než kdy předtím. Vážím si tě navždy, můj miláčku

Děkuji za to, že jsi nejlepší ženou vůbec, a je mi ctí, že tě mám jako svého životního partnera. miluji tě navždy

Jsi můj splněný sen a je mi požehnáno, že tě mám ve svém srdci, svém životě a svém světě. Miluji tě tolik, má krásná manželka

Jste nejlepším partnerem, jaký by si kdy muž mohl přát mít ve svém životě, a já chci, abyste věděli, že je mi požehnáno vás mít. Miluji tě, můj miláčku

Jsi nejlepší mezi ostatními a mám štěstí, že tě mám v životě stejně, jako jsem požehnána, že tě budu navždy nazývat mojí. miluji tě navždy

Díky tobě se cítím každý den milován a je mi ctí být tvým nejdražším manželem. Miluji tě víc než samotnou lásku

Jsem rád, že mám starostlivou a milující ženu, jako jste vy jako moje žena. miluji tě víc než si myslíš

S vámi bude život vždy plný smíchu, lásky, míru a štěstí, které nikdy nezná hranice. miluji tě navždy

S vámi vidím, jak se mé sny a cíle stávají skutečností. Víš, že tě miluji, že? No ano

Miluji tě, má drahá ženo a nikdy se nepřestanu těšit a milovat tě s úsvitem každého dne

Díky za všechno, lásko. Vaše přítomnost přichází se štěstím, které nikdy nezná hranice. Miluji tě tak, má milá manželko

Díky za všechno, lásko. Vaše přítomnost přichází se štěstím, které nikdy nezná hranice. Miluji tě tak, má milá manželko

Nevím, co jsem udělal, abych si zasloužil starostlivou, milující a chápavou manželku, jako jsi ty, ale chci, abys věděl, že mám štěstí, že tě mám za svou krásnou manželku. Miluji tě víc než samotnou lásku

Přinášíš do mého života tolik klidu a radosti a já mám štěstí, že tě mám jako svou milovanou manželku. Něžně tě miluji, můj miláčku

Navždy bude moje láska k tobě stejná, jako jsem rád, že tě budu navždy nazývat svou. Miluji tě víc než lásku sama, má krásná manželka

Každý východ slunce s tebou vedle mě je dalším dnem, kdy musím být vděčný Bohu za to, že mi požehnal krásnou manželkou, jako jsi ty. Miluji tě na Měsíc a zpět

Od východu slunce a do jeho zapadnutí vás budu vždy milovat a milovat více než kdykoli předtím. Miluji tě tolik, můj miláčku

Každý okamžik s vámi je plný bezmezného štěstí a smíchu a jsem rád, že jsem s vámi, stejně jako jsem rád, že vás mám jako svou ženu. miluji tě navždy

Cítím se požehnaný každý den, protože mám v životě starostlivou a rozkošnou manželku, jako jste vy. miluji tě navždy

Pokaždé, když jsem s vámi, štěstí a radost jsou vždy na dosah. Víš, že tě miluji, že? No ano

Jsi můj splněný sen a já tu vždy budu, abych pomohl proměnit všechny tvé sny v realitu. Miluji tě tolik, má nejdražší manželka

Moje milovaná manželka, jsi podstatou mé existence a mého každodenního štěstí a radosti. miluji tě navždy

Jsem rád, že vás mám, protože život s vámi je naplněn bezmezným štěstím a nekonečnou láskou. Miluji tě víc než samotnou lásku

Váš krásný úsměv zmírňuje stres v mém životě a je mi ctí, že se o mě stará a miluje někdo tak výjimečný jako vy. Miluji tě za slovy

Každý den s vámi je vždy zvláštní a krásný den. Víš, že tě miluji, že? No ano

Jsi důvod, proč mám vždy krásný den a na oplátku slibuji, že budu důvodem tvé krásné zářící usmívající se tváře po zbytek mého života. Vroucně tě miluji

Od té doby, co jsi můj, byl můj život plný bezmezné radosti a štěstí. Miluji tě za hvězdami

Od té doby, co jsi můj, byl můj život plný bezmezné radosti a štěstí. Miluji tě za hvězdami

Vždy jsem tě miloval, stále tě miluji dvakrát tolik a nikdy tě nepřestanu milovat. Vážím si tě navždy, má krásná ženo

Jsi můj nejlepší přítel, můj životní partner a můj splněný sen. Miluji tě tolik, má krásná manželka

Každý den s vámi je zvláštní a jsem rád, že vás budu navždy nazývat svým. Miluji tě tolik, můj miláčku

Opravdu si vážím péče a lásky, kterou mi věnujete s každým dalším dnem, a chci, abyste věděli, že jsem požehnaný, že vás mám. Miluji tě tolik, má milá manželko

Žehnám Všemohoucímu Bohu za dar úžasné a starostlivé manželky, jako jsi ty, v mém životě. Vroucně tě miluji

Jsi nejkrásnější žena ve vesmíru a mám štěstí, že tě mám za manželku. Miluji tě na Měsíc a zpět, zlatíčko

Jsi ten nejlepší dárek, jaký jsem si kdy přál mít, a žehnám Bohu, že tě přivedl k mému životu. Velmi tě miluji, má krásná manželko

S každým dalším dnem vás miluji víc než kdykoli předtím a chci, abyste věděli, že vás nikdy nepřestanu milovat. Vážím si tě navždy

Jsi poklad, který si vždy a navždy budu vážit. Díky za to, že jsi láskou mého života a já tě miluji navždy

Jsi královna mého života a držíš klíč k mému srdci. Miluji tě tolik, má milá manželko

S tebou není smutný okamžik. Víš, že tě miluji, že? No ano. Vždy mít a vždy bude

Jsi ta nejlepší věc, která se mi kdy stala, a nikdy se nemůžu pokazit, když tě miluji. Miluji tě na Měsíc a zpět

Jsi celkově můj, splnil se mi sen, má žena a moje všechno a jsem požehnán, že tě mám jako svou krásnou manželku. miluji tě navždy

Mít v životě úžasnou manželku, jako jsi ty, se cítím požehnán každým dalším dnem a chci, abys věděl, že mám štěstí, že tě mám jako svého životního partnera. Miluji tě za hvězdami

Díky za to, že jsem byla nejlepší součástí mého života, a miluji tě víc než lásku samotnou

Díky za to, že jsem byla nejlepší součástí mého života, a miluji tě víc než lásku samotnou

Jsem tak požehnaný, že mám úžasnou a krásnou ženu. Díky, že jsi skutečný a miluji tě na Měsíc a zpět

Pokaždé, když se podívám do tvých krásných očí, vidím jen krásnou budoucnost tebe a mě společně. Miluji tě na Měsíc a zpět

Je mi požehnáno, že tě mám, je mi ctí tě milovat a jsem rád, že tě mohu navždy nazývat mojí. Miluji tě tolik, má milá manželko

S tebou chci trávit každou sekundu v každou minutu každého dne. Děkuji, že jsi můj jediný a já tě tak moc miluji, má drahá ženo

Jsem požehnán, že mohu být s tebou, ale co je nejdůležitější, mám štěstí, že jsem tě měl za manželku. Miluji tě víc, než si dokážeš představit

Jsi moje jediná, královna mého srdce a tím jsi. Miluji tě víc, než si dokážeš představit

Znamenáš pro mě tolik a já tě vždy a navždy budu milovat. Mám tě moc ráda, má drahá ženo

Tvoje láska je jako vzduch, který dýchám, a bez tebe nebo tvé lásky nejsem já. Miluji tě tolik, má nejdražší manželka

Jsem velmi rád, že vás mám za svou milovanou manželku. Díky, že jsi skutečný a miluji tě na Měsíc a zpět

Vždy tě budu zbožňovat při každém vycházejícím slunci. Miluji tě navždy, má drahá ženo

Budu tě milovat a milovat po všechny dny mého života. Miluji tě na Měsíc a zpět, můj cuppy dort

S vámi jsou moje dny vždy úžasné, nádherné a zábavné. Mám tě moc ráda, má drahá ženo. Vždy mít a vždy bude

Při každém nadechnutí tě budu milovat víc než kdykoli předtím. Víš, že tě miluji, že? No ano

S vámi je vždy důvod těšit se na lepší zítřek. Miluji tě tolik, má nejdražší manželka

Milujete mě bezpodmínečně a jediné, co mohu říci, je díky za to, že mě milujete takovou, jakou jsem. Miluji tě víc, než si dokážeš představit

Milujete mě bezpodmínečně a jediné, co mohu říci, je díky za to, že mě milujete takovou, jakou jsem. Miluji tě víc, než si dokážeš představit

Od té doby, co jsi vstoupil do mého života, můj svět už nikdy nezůstal stejný a dnes jako každý druhý den chci, abys věděl, že tě rád navždy nazývám svým. Něžně tě miluji

Díky tobě jsem se cítil bezvýhradně s láskou ke mně a jsem požehnán, že tě mám. Mám tě moc ráda, má drahá ženo

Dodáváte mému životu krásný význam svou přítomností a jsem požehnán, že vás mám jako svou milovanou manželku. Miluji tě za hvězdami

Díky za to, že jsi nejlepší věc vůbec. Miluji tě teď a budu tě milovat navždy

Jsi můj speciální; podstata mé existence a já tě tolik miluji, má drahá ženo

Miluji tě takového, jaký jsi, a chci, abys věděl, že tě budu navždy zbožňovat. Mám tě moc ráda, má drahá ženo

Jsi můj bilion a mám štěstí, že tě mám jako svou drahou ženu. Miluji tě za hvězdami

Jsem hrdý na to, že vás mám jako svou milující manželku, a slibuji, že vaše štěstí bude pro mě každý den po zbytek života prioritou. Miluji tě za hvězdami

Rozjasňujete mé srdce při každém východu slunce a při západu slunce, naplňujete mé srdce bezmeznou láskou a štěstím. miluji tě navždy

Tvá láska ke mně mě dělá celistvou a bez tebe jsem neúplný. Miluji tě víc, než si dokážeš představit, má milá ženo

Každá jedna minuta s tebou je plná smíchu a nekonečné lásky a já mám štěstí, že tě mám jako svou milovanou manželku. Miluji tě tolik, můj miláčku

Každý den jsem s tebou, na ničem jiném nezáleží, protože už jsem se vším, na čem záleží - Ty. Miluji tě tolik, má nejdražší manželka

Díky za to, že jsem můj jediný a královna mého srdce, mého života a mého světa. Miluji tě víc, než si dokážeš představit

S tebou jsem našel štěstí, které nikdy nezná hranice. Miluji tě za hvězdami, můj miláčku

Jediné, co chci dělat po zbytek svého života, je chránit tě, chránit a milovat tě. Miluji tě na Měsíc a zpět, zlatíčko

Jediné, co chci dělat po zbytek svého života, je chránit tě, chránit a milovat tě. Miluji tě na Měsíc a zpět, zlatíčko

Zlato, moc tě miluji a nikdy tě nechci přestat milovat a milovat, dokud budu žít. Miluji tě za hvězdami

Jsi moje dokonalá definice skutečné lásky a mám štěstí, že jsem tvůj manžel. Miluji tě na Měsíc a zpět, má drahá manželko

Moje láska k tobě nikdy nezmizí. Vždy bude kvést s úsvitem každého dne. Miluji tě víc, než si dokážeš představit

Žádné slovo nikdy nebude stačit, aby nejlépe vyjádřilo, jak moc tě miluji, ani jak moc pro mě znamenáš. Myslíš pro mě svět a miluji tě za slovy

S tebou je život mnohem lepší než kdykoli předtím a já mám štěstí, že tě mám za svou krásnou manželku. Víš, že tě miluji, že? No ano

Vážím si našeho manželství natolik, že ho v tomto vesmíru nemohu vyměnit za nic. Víš, že tě miluji, že? No ano

Jsem rád, že jsi to ty, do kterého jsem se zamiloval, a dokud budu žít, nikdy tě nepřestanu milovat. Miluji tě tolik, má krásná manželka

Jsi moje skutečná definice krásy a jsem požehnán, že tě mám v životě. Víš, že tě miluji, že? No ano. Vždy mít a vždy bude

Moje láska k tobě bude vždy bezpodmínečná a pravdivá. Víš, že tě miluji, že? No ano. Vždy mít a vždy bude

Přidáváte do mého života tolik štěstí, míru a radosti a je mi ctí být vaším miláčkem. Miluji tě tolik, má krásná manželka

12Показано 1-100 из 150 записей