Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Děkuji zprávy pro tátu - cenové nabídky

Děkuji, tati! Bez ohledu na to, jak velký rostu nebo jak úspěšný jsem, nikdy jsem nezapomněl na váš příspěvek v mém životě.

Děkuji vám za posílení mé sebevědomí, ztrátu strachu, učení žít a statečně a za všechny ty úžasné věci, které jste udělali, abyste mě zlepšili.

Děkuji za příklad úžasného člověka a rodiče. Jsem hrdý na to, že tě mám jako svého otce. Miluji tě.

Děkujeme, že jste se vždy zastavili na zmrzlinu, i když na vás máma křičela. Díky, že jsi mě celé ty roky chránila před mámou. Miluji tě.

Jsem vám vděčný, vděčný Všemohoucímu Bohu, který vás obdaroval jako mého otce. Nikdy nebudu schopen být člověkem jako jsi ty. Děkuji, že jsi můj táta.

Způsob života není snadný, když zůstanu daleko od vás, mohu si to uvědomit. Cítím tvou důležitost, tati. Uvědomil jsem si, že mi chybíš. Mnohokrát děkuji za to, že jsem můj Super táta.

Všemohoucímu jsem navždy skvělý, protože mi žehnal s tak velkým otcem. Děkuji, že jste vždy kolem a ujistíte se, že jsem v pořádku. Moc tě miluji.

I když čas plyne a do vašeho těla se přidává nová bolest, chci jen poděkovat za všechny vaše služby. Pozdravujeme vás a moc vás milujeme.

Tati, kdykoli cítím nějaké potíže, pamatuji si tě. A nevím, jak můžete zjistit, že potřebuji pomoc! Je to pro mě zázrak. Tati, ty jsi můj zachránce! Děkuji vám za to, že jste.

Váš úsměv mi dává klid, vaše objetí mi dává pocit bezpečí a vaše láska a podpora mi dodávají sílu. Děkuji ti, tati, že jsi dokončil můj svět.

Někteří lidé nikdy nevyrostou a vy jste nepochybně jedním z nich. Pokud mi nevěříte, zeptejte se maminky, bude souhlasit.

Děkuji ti, tati, za to, že jsi mi dal lásku, že jsi laskavý a starostlivý, že jsi mě inspiroval a že naplnil můj život štěstím, mírem a láskou.

Díky za to, že jsem mým králem, mým nejlepším přítelem a zdrojem mého štěstí. Miluji tě tolik, tati.

Děkuji ti, tati, že jsi ke mně vždycky pozitivní, že jsi ve mně viděl možnost být úspěšným mužem. Dnes bych tu nemohl být bez vaší víry ve mě.

Děkujeme, že jste se s námi smířili, i když se chováme, že jsme super blázni. Miluji tě, tati. Děkuji za mé tak úžasné geny.

Děkujeme, že jste se s námi smířili, i když se chováme, že jsme super blázni. Miluji tě, tati. Děkuji za mé tak úžasné geny.

Všechny oběti přinášíte s úsměvem na tváři. Děkuji, že jste tu vždy pro mě a pro rodinu. Moc vás milujeme a oceňujeme.

Děkuji, že jsem vždy měl záda a byl mým bezpečným domovem. Díky za všechno, tati!

Předtím, než jsi velký otec, jsi skvělý člověk. Vaše poctivost, vaše pravdivost, vaše vstřícnost, vaše ušlechtilost, všechno vaše zboží z vás udělalo skvělou osobu. A jsem na tebe hrdý, tati.

Na celém tomto světě je nejbezpečnější místo, které jsem našel, ve vašich náručích. Děkuji, že jste mě chránili před každou špatnou věcí a že jste mě naučili ctít si.

Milý tati, chci jen poděkovat za splnění mých snů. Děkuji vám za utváření mého života. Jsem na tebe hrdý. Díky tati!

Děkuji, že jste mi dali svobodu dělat chyby a učit se z nich. Jsi jeden z druhu. Mám tě ráda, tati!

Tati, každý okamžik mého života jsi byl se mnou. Jsem vám vděčný. Děkuji moc. Miluji tě.

Zjistil jsem, že jsem nejšťastnější, protože tě mám jako svého otce. Děkuji ti za každou unci štěstí, kterou mi stále přinášíš do života. Miluji tě tuny.

Drahý tati, je to zpráva od tvé Dcery, která ti má odhalit bezpodmínečnou lásku. Jsi nejlepší táta na celém světě. Děkuji ti, tati, že jsi můj král.

Děkuji tati! Cítím se poctěn, že mám takového úžasného a podporujícího otce, jako jsi ty.

Jakého skvělého otce máme, který vždy naplňuje náš den láskou, štěstím, radostí a náklonností. Děkuji, že jsi nejlepší táta.

Ve chvíli, kdy cítím tolik zklamání ze svého života. Pak jen zavřu oči a věřím mi, v tu chvíli jsem tě našel ve své mysli. Tati, moc děkuji, že jsi vždy se mnou.

Děkujeme, že jste skvělý otec, kterého si každý přeje. Moc tě miluji.

Když jsem nemohl v noci spát, byl jsi tu pro mě. Doufám, že tu budu vždycky i pro vás. Miluji tě, tati.

7 miliard lidí na světě, ale jsem vděčný za to, že jsi můj otec. Díky za všechno.

7 miliard lidí na světě, ale jsem vděčný za to, že jsi můj otec. Díky za všechno.

Děkuji, že jsi mě vychoval jako princeznu, že jsi mě zasypal pohodlným životním stylem a za všechny ty oběti, které jsi pro mě přinesl.

Děkuji ti tati nejdražší, že jsi můj osobní superhrdina. Tak moc tě miluji.

Pro mě nejsi obyčejný člověk. Jste nejdůležitější osobou v mém životě. Jsi můj nejlepší přítel, tati. Díky za všechny oběti. Děkuji, že jste si včas uvědomili své potřeby. Miluji tě.

Tati, ty jsi ten nejpokornější člověk, o kterém vím. Děkuji, že jste mým mentorem a skutečnou inspirací. Jsi moje konstanta. velmi tě obdivuji

Ve filmech jsem viděl Supermana, Spidermana, Batmana. Ale ve skutečnosti jsem viděl superhrdinu se vší kvalitou a silou v balíčku. A superhrdina jste vy. Tati, moc tě miluji.

Tati, děkuji, že za mnou pokaždé stojíš. Děkujeme, že jste mimořádní. Děkuji za každý jeden den.

Jsi pánem mého vesmíru. Díky za to, že jsi vždycky skvělý táta. Nikdy jsem nemohl žádat, aby byl mým otcem někdo jiný. Miluji tě na Měsíc, objeví se.

Tati, pracuješ tak tvrdě a dáváš příklady, aby každý byl lepší lidskou bytostí. Miluji, jak děláte svět lepším místem. Děkuji za veškerou lásku a péči.

Nejdůležitější věcí v mém životě jsi ty, tati. Děkuji vám za to, že jste tak fantastickí. A jednoho dne na mě budeš také pyšná. Miluji tě.

V nejhorším období mého života jsi jediný, kdo stojí při mně. Vždy jsi mě vedl správnou cestou. A vždy ti budu vděčný, tati, za tvou obětavost. Miluji tě.

Vím, jak moc mě miluješ. Jak bych ti mohl vyjádřit lásku, tati? Chci jen říct, že tě moc miluji a moc ti děkuji za všechno.

Děkuji, že se vždy cítím jako tvá malá princezna bez ohledu na to, jak stárnu. Jste nejúžasnějším otcem všech dob. Posílám vám spoustu lásky.

Můj hezký tati, děkuji, že jsi vždy dosáhl mých potřeb a požadavků. Jsi můj čtenář mysli. Jsi můj super táta a moc tě miluji. Dík!

Jsem vám vděčný za to, že jste mě vedl k dosažení nových výšin a za všechna vaše slova, která mi dala perspektivu, kterou mě žádné knihy nenaučí.

Když jsem byl dítě, pokaždé jsi mě držel za ruku. Teď jsem starší, proto jsi mě nemohl držet za ruku, ale tvé pokyny mi vždy pomohou najít správnou cestu. Tati, ty jsi můj průvodce. Díky za všechno.

Když jsem byl dítě, pokaždé jsi mě držel za ruku. Teď jsem starší, proto jsi mě nemohl držet za ruku, ale tvé pokyny mi vždy pomohou najít správnou cestu. Tati, ty jsi můj průvodce. Díky za všechno.

Stejně jako je nemožné měřit váhu vody existuje na celém světě, je nemožné poděkovat vám za vše, co jste pro mě udělali. Mám tě moc ráda, tati.

Během svého života jsi pro mě udělal tolik, abych mohl kvést svým vlastním způsobem. Vaše láska a podpora jsou pro mě vždy vzácné. Děkuji ti, tati.

Zajímalo by mě, jak chápete myšlenky mé mysli, dokonce i ty, které jsem vám nikdy neřekl. Děkuji ti, tati, že jsi mě četl naruby!

Děkuji ti, tati, že jsi posluchačem trpělivosti, že jsi mi dal správnou radu, že jsi snadno vyřešil mé problémy. Nikdy nemůžu splatit to, co jsi pro mě udělal.

Můj milý tati, naučil jsi mě chodit, naučil mě plavat, naučil jsem se jezdit na kole, naučil mě, jak se postavit proti obtížím. Naučil byste mě, jak vám vyjádřit díky?

Děkuji, že jsi mi dal život. Děkuji, že jsi mi ukázal dobré ze špatného. Možná se tyto poděkování zdají být trochu chromé. Ale tati, dnes ti musím za všechno poděkovat. Miluji tě.

Dovolte mi vyjádřit vděčnost nejlepšímu otci na světě za to, že splnil všechny své povinnosti vůči svému dítěti a učinil ho tak silným, jaký je. Děkuji ti, tati!

Řekl jsi mi: „Jednoho dne si uvědomíš odhodlání a city svého otce.“ Ano tati, teď si uvědomuji tvé city a odhodlání ke mně. Omlouvám se za všechno, co jsem udělal, a moc vám děkuji, že jste se mnou.

Jste nejúžasnější člověk, o kterém vím. Děkuji, že se ve mě vždy cítím milován a chráněn.

Děkuji tati! Nevím, jak vám vyjádřit lásku. Prostě jsem němý a vzpomínám si na váš příspěvek do mého života. Moc tě miluji.

V mých očích jsi ta nejlepší osoba, která mi dala bezpodmínečnou lásku a učinila můj život krásným. Děkuji, že jsi můj otec.

Když jsi byl malý, nosil jsi mě v náručí. Držením mých drobných rukou jsi mě naučil, jak stát a chodit. A učím se chodit po cestě svého života od tebe. Jsem ti vděčný, tati.

Děkuji, že jste můj domov a cítím se v pohodě. Tun lásky, tati.

Všechny mé vzpomínky z dětství jsou tolik láskyplné a veselé, Jsi jediný člověk, který učinil mé dětství tak požehnaným a stále mi zkrášlil život. Tati, nemohu vyjádřit poděkování za tvůj příspěvek slovy. Mám tě ráda, tati.

Vždy jste byli skvělým otcem, který nám vždy pomáhá a je odpovědný za povinnost vůči svému dítěti a rodině. Děkuji ti, tati, za všechno.

Vždy jste byli skvělým otcem, který nám vždy pomáhá a je odpovědný za povinnost vůči svému dítěti a rodině. Děkuji ti, tati, za všechno.

Jsi můj nejlepší přítel, můj uvolňovač stresu, můj dokonalý otec. Děkuji vám za všechny rady a za to, že máte vždy záda. Neumím si představit svůj život bez tebe, tati.

Děkuji ti moc za to, že jsi obětavá osoba, kterou jsi. Naučil jsi mě tolik a vytvořil ze mě osobu, kterou jsem dnes. Moc tě miluji.

Jsem vděčný za všechny oběti, které jste pro nás, pro mě, přinesli. Děkuji, že jsi můj otec.

Tati, miluji tě ze srdce. A ty jsi jediný člověk na celém světě, který si tuto lásku zaslouží. Díky za všechno.

Děkuji, že jsi každý den zlepšoval život, tati. Miluji tě.

Děkuji ti, tati, za to, že jsem si uvědomil, co je správné a co špatné.

Ať dělám cokoli, ať mě život zavede kamkoli, vždy ti budu vděčný, tati. Protože vím, že bez tebe by můj život byl bezcenný.

Jsem vděčný Všemohoucímu Bohu, který mi dal Otce jako jsi ty. Váš význam v mém životě nemohl být vyjádřen slovy. Díky za všechno.

Показано 68 записей