Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Přání díkůvzdání pro bratra a sestru

Nemohu vám dostatečně poděkovat za to, že jste mi dali takovou laskavou sestru, jako jste vy. Kéž máte nejkrásnější Den díkůvzdání a spokojíte se svým životem.

Jsi pro mě drahý, drahý bratře. Toto díkůvzdání upřímně děkuji Bohu za to, že vás poslal do mého života. Pojďme kopat koláč společně. 

Drahý bratře, přeji ti šťastné díkůvzdání naplněné až po okraj Božím požehnáním a vedením. Jste jedním z mých nejcennějších požehnání. Letos mějte v bezpečí.

Kéž vám ten druh, kterého Ježíš požehná, štědrostí Díkůvzdání se vší radostí, kterou může vaše velké srdce obsahovat, a rozdáváte štěstí po celém světě, jako to děláte vždycky. Miluji tě, drahá sestro.

Показано 4 записи