Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Přání díkůvzdání pro manžela a manželku

Vaše jméno je vždy na začátku seznamu, kdykoli začnu počítat svá požehnání. Děkuji, že jsi moje žena. Kéž máte letos velmi radostný Den díkůvzdání.

Moje srdce je plné štěstí, že jste vedle mě všichni zdraví a vydatní na tento Den díkůvzdání, a jsem za to vděčný. Šťastné díkůvzdání, drahá manželko.

Ať k tobě přijde všechno dobré, když k tobě mé srdce spěchá, kdykoli se na mě podíváš. Přeji vám velmi příjemné, chutné a šťastné díkůvzdání, drahý manžele.

To, že jsem se oženil s nejštědřejším mužem, je požehnáním, za které letos řeknu díky drahému Bohu. Šťastné díkůvzdání, nejdražší manžel.

Показано 4 записи