Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Zprávy o ošetřovatelských dnech zaměstnancům nebo zdravotnickým pracovníkům

Šťastný den / týden sester! Děkujeme, že pracujete dlouhé hodiny bez jakékoli stížnosti a svým velkým srdcem pomáháte těm, kteří to potřebují.

Dnes se pozastavujeme, abychom poděkovali všem zdravotnickým pracovníkům, kteří zasvětili svůj život pacientům.

Šťastný den / týden sester vyhrazeným pracovníkům tohoto zařízení! Dnem i nocí jste pracovali na péči o pacienty a my vám za to děkujeme!

K našemu úžasnému personálu si tento den vážíme a oslavujeme nekonečné služby, které nám poskytujete. Šťastný den / týden sester!

Šťastný den sester! Děkujeme, že jste většinu svých víkendů obětovali pacientům. Děkuji za vaši obětavost a soucit.

Šťastný týden / den sester skvělému personálu! Jste důvodem, proč jsme schopni zachránit životy a starat se o nemocné a nemocné.

Naši úžasní zaměstnanci můžeme díky tobě zachránit životy a léčit neduhy. Šťastný den sestry.

Šťastný den / týden sester zdravotnickým pracovníkům! Děkujeme, že stále pracujete s úsměvem na tváři, i když je to pro vás těžké.

Показано 8 записей