Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Modlitební zprávy bezpečného výletu (2021)

Pán vás bude během této cesty vést a řídit. Nebudete jíst špatnou věc a nebudete mít špatný nápoj. Jsi v bezpečí. Šťastnou cestu

Vím, že v žádném vzdáleném čase se Boží vytažená paže vydá do pohodlí vašeho domova, má lásko. Šťastnou cestu

Kéž vás věrná Boží milosrdenství přivede do náruče vašich blízkých, prosím. Dobrou cestu domů

Ve jménu Ježíše je moc vidět vás na této cestě. Držte se Boha jako muže víry a on vaše obavy utopí v dokonalé lásce. Přeji bezpečný let zpět domů

Bez ohledu na to, jak tmavá se může stát, bez ohledu na to, jak bude zataženo, je vaše bezpečnost zaručena pro váš život, je ukryta v Kristu

Vítr, který fouká, a slunce, které svítí, bude katalyzátorem úspěchu vaší cesty ve jménu Ježíše

Kéž tento let přinese radostný smích a šťastné slzy na tvářích, drahá mami

V žádném okamžiku nepůjdete se špatným autem, ani nepůjdete špatným letem. Duch Boží vás bude provázet po celou tuto cestu. Bezpečnou cestu

Bez ohledu na to, jak daleko cestujete, Boží oči půjdou s vámi. Nikdy nebudete obklopeni temnotou, ale světlem, které nikdy nezmizí. Mějte bezpečné cesty

Zažijete pouze zpoždění, které vám zachrání život a zabrání vám v nehodě. Jděte bezpečně ve jménu Ježíše. Přeji bezpečnou cestu zpět domů

Slyším jen o tvé bezpečnosti. Váš život a sny nebudou na této cestě náhle zkráceny. Úspěšně přistanete

Tisíc padne po mém boku a deset tisíc po mé pravici, ale nikdy se ke mně nepřiblíží ve jménu Ježíše

Pán bude sloupem, který drží tvůj život. Vaše tělo a duše budou na něm zakotveny. Neztratíš život. Měj bezpečný výlet

Drahý bratře, modlím se o Boží přízeň na této cestě. Přeji šťastnou cestu zpět domů

Nepochybujte o moci Boží, která vás přivede bezpečně domů. Neboj se. Tato cesta vám přinese vřelý úsměv na tváři. Sisi, přeji šťastnou cestu zpět domů

Nepochybujte o moci Boží, která vás přivede bezpečně domů. Neboj se. Tato cesta vám přinese vřelý úsměv na tváři. Sisi, přeji šťastnou cestu zpět domů

Nebudu unavený. Po celou dobu tohoto letu budu silný, prosím

Jste víc než dobyvatel, jako vítězný pták, dorazíte bezpečně domů

Kéž touhy zlého po vašem životě na této cestě zahynou jako popel. Můžeš to zvládnout. Temnota nezakryje tvou cestu, ale světlo Boží tě povede. Udělejte bezpečný let zpět domů

Nemuseli byste čelit žádné bitvě. Pán bude odpovědný za vaši bezpečnost. V klidu dorazíte domů

Nebesa na tebe budou dávat pozor. Andělé vás budou žárlivě vést a Boží přítomnost s vámi zůstane, nyní i navždy. Přeji bezpečný let

Kéž jsou mé potřeby na této cestě uspokojeny, ať najdu přízeň a radost, jak pokračuji, modlím se

Ať už se obrátíte na východ, západ, jih nebo sever, Boží přítomnost s vámi půjde jako ohnivý sloup a světelné mraky. Přeji bezpečný let

Zavazuji se tvou cestou do schopných rukou těch nejvyšších a On ji rozzáří, aby předal Ježíšovo jméno

Bratře, v tuto chvíli si přeji jen držet tvůj obličej v mých rukou jako drahocenný džbán. Můžeš to zvládnout. Tato cesta nebude vaše poslední. Přeji bezpečnou cestu domů

Bez ohledu na to, jak dlouhá tato cesta může být, Boží přítomnost se mnou zůstane. Boží andělé mě pozvednou

Ani jedna kost vašeho těla nesmí být zlomena. Jste pokrytí drahocennou Beránkovou krví ve jménu Ježíše

Kéž tě milosrdenství Páně ochrání před nehodami a pohromami na tvé cestě, drahý příteli

Dokud bude tato cesta trvat, budete naplněni neutuchajícím pokojem a radostí. Buďte si jisti svou bezpečností, protože je božská

Mluvím proti zpoždění v průběhu této cesty. Žádná nešťastná událost se nesmí stát. Budou vytvořeny pouze Boží plány

Když se vydávám na tuto cestu, nechť moje krev nikdy nevyteče z cesty. Vzácná krev Ježíše mě přikryje a zabrání mi ve všech nehodách

Když se vydávám na tuto cestu, nechť moje krev nikdy nevyteče z cesty. Vzácná krev Ježíše mě přikryje a zabrání mi ve všech nehodách

Ďábel a jeho irci mě chytí. Nikdy nebudu nešťastný na této krásné cestě. Modlím se za úplnou bezpečnost ve jménu Ježíše

Nebojte se spadnout do moře ani narazit do nejhustších lesů. Pán půjde s vámi a zabrání všem formám zla. Mějte bezpečné cesty

Zrušuji moc smrti nad tvým životem. Kvůli této cestě nezemřeš předčasně a nevydechneš svůj poslední dech. Váš život je v bezpečí

Pokud jde o tuto cestu, můžete stát na pevné skále, dokud bezpečně nedorazíte domů jako muž z bojiště. Přeji bezpečnou cestu zpět domů

Prosím o vzácnou Beránkovou krev na této cestě, kterou vedu ve jménu Ježíše

Dobrý Pán ti prokáže své milosrdenství. Uprostřed této cesty nikdy nebudete unavení ani nebudete slabí

Mohu najít další důvody, proč důvěřovat v Boží lásku na této cestě ve jménu Ježíše

Kéž vás na této cestě obejme Boží ochranná ruka, prosím. Přeji šťastnou cestu zpět domů

Na tomto letu je pro vás zvedání. Přeji bezpečný let domů, nejdražší

Zrušuji jakýkoli zlý výskyt, který pro nás připravuje obléhání na této cestě ve jménu Ježíše

Kéž Pán potěší vaše srdce tím, co vidíte a co cítíte během vaší cesty ve jménu Ježíše. Mějte bezpečné cesty

Žádná zbraň vytvořená proti vám nebude prosperovat při cestě po silnicích a obřími stromy. Mějte bezpečné cesty

Cestou po silnicích se možná nezraníte. A ani tvé oči neuvidí žádné zlo. Přeji bezpečnou cestu, drahoušku

Každý zlý duch nehody nikdy nesleduje vaše vozidlo ani letadlo. Jsi v bezpečí Ježíšovou krví. Dobrou cestu domů

Na konci této cesty nikdy nebudu počítat své ztráty, ale budu mít hojnost svých požehnání

Na konci této cesty nikdy nebudu počítat své ztráty, ale budu mít hojnost svých požehnání

Mému bezpečnému návratu nic nestojí v cestě. Neboť Hospodin půjde přede mnou a napraví každou křivolakou cestu

Pošlapu lva a zmije, přemohu jakékoli zlo na své cestě ve jménu Ježíše

Nechť vás Pán uspokojí úspěšným výletem a dá vám odpočinek, když dorazíte na místo určení, prosím

Nechť váš let nezkrátí žádný zlý výskyt. Přeji bezpečné cestování, drahá sestro

Bez ohledu na to, jak hektický může být let, do náruče svých blízkých přijdete, prosím. Přeji bezpečný let

Kéž vás Boží pokoj a láska přemohou, když jdete tam a zpět ve jménu Ježíše

Jsem pokrytý Ježíšovou krví. Moje krev nebude vylita na zem, ani moje kost nebude zlomena

Nikdo kolem vás nespadne, ani vy nespadnete. Tato cesta pro vás bude plynulá. Přeji bezpečnou cestu zpět domů, krásně

Ďábel nad vámi nebude triumfovat. Tato cesta nebude poslední, ale jednou z mnoha úspěšných cest

Chvalte Pána celým svým srdcem, vaše cesta přinese vaší rodině dobré zprávy. Jsi v bezpečí

Kéž jsou mé nohy vedeny duchem Páně. Modlím se, aby mě každý krok, který podniknu, vedl k mému domovu

Můj život je ukryt v Kristu, jako je Kristus ukryt v Bohu. Při této cestě nebudu uvězněn

Smlouva o Boží ochraně bude ustanovena ve vašem životě. O vaší bezpečnosti nelze obchodovat. Bezpečná jízda, nádhera

Dorazíte do cíle jako vítěz a zažijete lásku, která na vás čeká, prosím, sladkost

Nechť vás cesty, po kterých se vydáte, vedly Božím praporem andělů, prosím

Nechť vás cesty, po kterých se vydáte, vedly Božím praporem andělů, prosím

Každá zlá zápletka týkající se této cesty je zmařena drahocennou Beránkovou krví

Když se vracíte letem domů, jistě vás bude následovat dobrota a milosrdenství

Kéž vám na této cestě nikdy nebude chybět dobré jídlo, voda a odpočinek. Může to být to nejlepší, co jste kdy měli. Přeji bezpečnou cestu zpět domů

Nikdy nebudete trpět úzkostí. Zahalí vás Boží pokoj. Bezpečně dorazíte. Přeji šťastnou cestu

Celé mé tělo to projde touto cestou. Dorazím bezpečně a ne po částech. Věrnost Boží bude cestovat se mnou

Milost Boží mě na této dlouhé cestě uvidí. Nikdy mi nedojde víra, která mě v průběhu této cesty udrží

Tato cesta bude poznamenána radostí, mírem a naplněním ve jménu nad každým jiným jménem

Kolize a kotrmelec jsou na této vaší cestě zrušeny ochrannými Božími rukama ve jménu Ježíše

Ať mé nohy nejsou studené, mé oči nejsou zavřené. Modlím se, že na této cestě dorazím bezpečně do svého domova

Pravděpodobně prolomíte a vymaníte se z výnosů z této cesty, má lásko

Ať už si vezmete jakékoli jídlo a pití, dodá vám sílu a sílu. Na této cestě zvítězí vaše touhy. Přeji bezpečnou cestu zpět domů

Všichni uslyší dobrou zprávu o vaší cestě ve jménu Ježíše. Bezpečné cestování

Kéž vaše obavy z této cesty uhasí chladná voda Boží lásky ve jménu Ježíše

Na této cestě, kterou cestuji ve jménu Ježíše, nebudu ztraceni, uneseni ani zneužíváni

Vzhledem k tomu, že jsi důvěřoval v Pána, dá nad tvými anděly příkaz, aby tě udržel na všech tvých cestách. Dobrou cestu, zpátky domů, má lásko

Vzhledem k tomu, že jsi důvěřoval v Pána, dá nad tvými anděly příkaz, aby tě udržel na všech tvých cestách. Dobrou cestu, zpátky domů, má lásko

Každá překážka vašeho příjezdu je prolomena v Ježíšově mocném jménu. A jako paprsky slunce, bezpečně přistanete, prosím

Nechť vás nezastaví přestávky, aby vaše cesta nebyla nepříjemná pro vaše pneumatiky. Přeji bezpečnou cestu zpět domů

Bezpečně se setkáte se svými blízkými a rádi vás přivítají. Hezký čas při jízdě

Tati, ruším každé zlo, které mohlo být navrženo k zastavení této cesty nebo k ukončení tvého života. Zvládnete to. Bezpečné cestování zpět domů

Žádná slza nebude upuštěna, žádné srdce nebude zlomeno ohledně této vaší cesty, prosím. Přeji šťastnou cestu zpět domů

Pán na této cestě zasáhne. Nikdy nebudete uvězněni

Jsem ukryt pod mocnými křídly Božími. Bude to můj štít a pevnost. Je mi dobře

Kéž se ve vašem životě naplní Boží slib. Jeho touha udržet vás v bezpečí bude potvrzena. Dostanete se domů

Váš výstup a příchod bude bezpečný v mocném jménu Ježíše, prosím. Přeji šťastnou cestu zpět domů

Vaše cesta nebude pro vaše blízké zdrojem špatných zpráv. Provedete to skrze Boží milost

Každý, kdo se vydá na tuto cestu s vámi, bude v bezpečí, stejně jako vy. Kvůli vám musí být zajištěn zbytek cestujících

Šípy ničemnosti, které létají dnem i nocí, jsou ve jménu Ježíše nehybné. Užijte si výlet

Kéž na této cestě nebudete nikdy v depresi nebo úzkosti. Každá cesta, po které se vydáte, je vedena nebeskými anděly. Vaše bezpečnost je zaručena stejně jako bezpečnost andělů v nebi. Bezpečnou cestu

Přijedu bezpečně domů. Na křídlech nebeských andělů budu jezdit. Můj život nepostihne žádné zlo

Moje modlitby jsou s vámi na každém kroku, ať je vaše cesta plynulá a bez poškození, prosím. Přeji bezpečnou cestu zpět domů

Moje modlitby jsou s vámi na každém kroku, ať je vaše cesta plynulá a bez poškození, prosím. Přeji bezpečnou cestu zpět domů

Kéž vás andělé Páně podporují po celý tento let. Přeji bezpečný let zpět domů

Kéž Pán vezme kolo a bude mít nad touto cestou plnou kontrolu. Bestie, zažiješ šťastnou cestu zpět domů

Jakákoli síla působící na ukončení vaší cesty v nemocnici je zmařena a zbavena moci. Šťastnou cestu

Světlo Boží proniká tmou. Proto se nebojte noční cesty, protože Boží světlo je s vámi. Měj bezpečný výlet

Kéž dárce života zachová mé tělo a duši po celou dobu této cesty ve jménu Ježíše

Přítomnost Boží vás obklopí a udrží v bezpečí jako Mojžíš

Boží andělé půjdou před vámi, aby zabránili zlu ve vašich cestách a aby pro vás učinili křivá místa přímo

Mám na svém těle znamení Páně, proto proti mně nepřijde žádné zlo

Modlím se, ať Pán nařídí tvé kroky během této cesty. Měj bezpečný výlet

Budete cestovat ve vítězství. Utrpení bude daleko od tebe. Když cestujete celý den, ďábel vám nepodaří způsobit zničení

Показано 100 записей