Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Bezpečné cestování Modlitební zprávy

Pán vás bude během této cesty vést a řídit. Nebudete jíst špatnou věc a nebudete mít špatný nápoj. Jsi v bezpečí. Šťastnou cestu

Ve jménu Ježíše je moc vidět vás na této cestě. Držte se Boha jako muže víry a on vaše obavy utopí v dokonalé lásce. Přeji bezpečný let zpět domů

Bez ohledu na to, jak tmavá se může stát, bez ohledu na to, jak bude zataženo, je vaše bezpečnost zaručena pro váš život, je ukryta v Kristu

V žádném okamžiku nepůjdete se špatným autem, ani nepůjdete špatným letem. Duch Boží vás bude provázet po celou tuto cestu. Bezpečnou cestu

Zažijete pouze zpoždění, které vám zachrání život a zabrání vám v nehodě. Jděte bezpečně ve jménu Ježíše. Přeji bezpečnou cestu zpět domů

Slyším jen o tvé bezpečnosti. Váš život a sny nebudou na této cestě náhle zkráceny. Úspěšně přistanete

Pán bude sloupem, který drží tvůj život. Vaše tělo a duše budou na něm zakotveny. Neztratíš život. Měj bezpečný výlet

Nepochybujte o moci Boží, která vás přivede bezpečně domů. Neboj se. Tato cesta vám přinese vřelý úsměv na tváři. Sisi, přeji šťastnou cestu zpět domů

Kéž touhy zlého po vašem životě na této cestě zahynou jako popel. Můžeš to zvládnout. Temnota nezakryje tvou cestu, ale světlo Boží tě povede. Udělejte bezpečný let zpět domů

Nebesa na tebe budou dávat pozor. Andělé vás budou žárlivě vést a Boží přítomnost s vámi zůstane, nyní i navždy. Přeji bezpečný let

Ať už se obrátíte na východ, západ, jih nebo sever, Boží přítomnost s vámi půjde jako ohnivý sloup a světelné mraky. Přeji bezpečný let

Bratře, v tuto chvíli si přeji jen držet tvůj obličej v mých rukou jako drahocenný džbán. Můžeš to zvládnout. Tato cesta nebude vaše poslední. Přeji bezpečnou cestu domů

Bez ohledu na to, jak dlouhá tato cesta může být, Boží přítomnost se mnou zůstane. Boží andělé mě pozvednou

Dokud bude tato cesta trvat, budete naplněni neutuchajícím pokojem a radostí. Buďte si jisti svou bezpečností, protože je božská

Když se vydávám na tuto cestu, nechť moje krev nikdy nevyteče z cesty. Vzácná krev Ježíše mě přikryje a zabrání mi ve všech nehodách

Když se vydávám na tuto cestu, nechť moje krev nikdy nevyteče z cesty. Vzácná krev Ježíše mě přikryje a zabrání mi ve všech nehodách

Nebojte se spadnout do moře ani narazit do nejhustších lesů. Pán půjde s vámi a zabrání všem formám zla. Mějte bezpečné cesty

Pokud jde o tuto cestu, můžete stát na pevné skále, dokud bezpečně nedorazíte domů jako muž z bojiště. Přeji bezpečnou cestu zpět domů

Показано 17 записей