Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

30 Brzy se uzdravte, zprávy pro bratra

Kéž vás Bůh díky tomuto procesu nemoci učiní silnějším a zdravějším, jak se stromy s každou bouří prohlubují!

Zpráva o vaší nemoci byla tak nečekaná a smutná. Nemohu odolat tomu, abych k vám přišel a nikam nešel, dokud se nebudete cítit lépe. Budeš v pořádku.

Doufám, že se budete dříve cítit dobře a buďte opatrní.

Hej brácho, v domě je opravdu prostor, když tu nejsi; ale ne živý. Brzy se uzdravte, nebo převezmu váš pokoj!

Posílám mé upřímné přání, abyste se velmi brzy uzdravili. Protože nerad chodím do nemocnice!

Přestože je vše stejné, stále něco chybí. A postupně jsem si uvědomil, že jsi to ty. Tolik mi chybíš a brzy se uzdrav.

Kéž vám Bůh dá sílu a trpělivost bojovat se svou nemocí a zvítězit nad ní! Brzy se uzdrav.

Přeji Ti brzké uzdravení.

Drahý brácho, cítíš znovu mé horečky díky mým nejteplejším pozdravům! Doufám, že se brzy uvidíme a přeji vám rychlé zotavení.

Nemůžu se dočkat, až se budu cítit dobře a znovu fit.

Kéž na vás září Boží záře a uzdraví vás z hlubin, aniž by za sebou zanechala jakoukoli nemoc!

Odesílání všech mých lásek a přání rychlého uzdravení nejlepšímu bratrovi na světě. Doufám, že se brzy probudíte k životu. Brzy se uzdrav.

Zdá se, že se připoutáváte ke svému nemocničnímu lůžku. No tak, brácho, bojuj za své uzdravení a vrať se brzy domů.

Celý den a noc se za vás modlím za vaše zdraví. Kéž vám Bůh pošle anděly a přinese vám zdraví přímo z nebe!

Umírám, abych se s tebou setkal, když jsem se dozvěděl, že jsi přijat do nemocnice. Odesílání všech mých lásek a přání rychlého uzdravení přede mnou. Budeš v pořádku!

Umírám, abych se s tebou setkal, když jsem se dozvěděl, že jsi přijat do nemocnice. Odesílání všech mých lásek a přání rychlého uzdravení přede mnou. Budeš v pořádku!

Doufám, že se budete cítit lépe a velmi brzy se uzdravíte.

Bylo mi líto, že jsem o vás slyšel a doufám, že se rychle zotavíte, pokud ne, pak vám znovu zlomím nohy!

Přeji vám, aby vám Bůh vždy přál dobré zdraví a veselý smích. Můžete z této špatné fáze brzy vyjít!

Chybí mi váš živý vzhled a ten krásný úsměv, který držíte vždy na tváři. Vše, co si přeji, aby se stala magie, a ty se zase vracíš do normálního života.

Doufám, že se rychle uzdravíte a přejdete do běžného života.

Od té doby, co jsem poznal vaši nemoc, se modlím k Bohu, aby vám poskytl útěchu, sílu a rychlé uzdravení.

Žádná nemoc není silnější než láska, větší než život a delší než vaše víra. Mějte tedy trpělivost, buďte opatrní a z Boží milosti budete brzy v pořádku!

Jen se uvolněte a rychle se zotavte.

Není divu, že jste zapomněli, že příští týden máme zápas. Raději se tedy velmi brzy uzdravte.

Posílám mé upřímné přání a doufám, že máte první uzdravení. Můžeš se vrátit k životu dříve, bratře!

Tato špatná fáze by také pominula postupně; prostě věř v sebe a buď trpělivý. Kéž vám Bůh umožní rychlé uzdravení a uzdravení opravdu brzy!

Показано 26 записей