Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

30 Brzy se uzdravte, zprávy pro bratra

Kéž vás Bůh díky tomuto procesu nemoci učiní silnějším a zdravějším, jak se stromy s každou bouří prohlubují!

Zpráva o vaší nemoci byla tak nečekaná a smutná. Nemohu odolat tomu, abych k vám přišel a nikam nešel, dokud se nebudete cítit lépe. Budeš v pořádku.

Doufám, že se budete dříve cítit dobře a buďte opatrní.

Hej brácho, v domě je opravdu prostor, když tu nejsi; ale ne živý. Brzy se uzdravte, nebo převezmu váš pokoj!

Přestože je vše stejné, stále něco chybí. A postupně jsem si uvědomil, že jsi to ty. Tolik mi chybíš a brzy se uzdrav.

Kéž vám Bůh dá sílu a trpělivost bojovat se svou nemocí a zvítězit nad ní! Brzy se uzdrav.

Přeji Ti brzké uzdravení.

Posílám mé upřímné přání, abyste se velmi brzy uzdravili. Protože nerad chodím do nemocnice!

Kéž na vás září Boží záře a uzdraví vás z hlubin, aniž by za sebou zanechala jakoukoli nemoc!

Nemůžu se dočkat, až se budu cítit dobře a znovu fit.

Drahý brácho, cítíš znovu mé horečky díky mým nejteplejším pozdravům! Doufám, že se brzy uvidíme a přeji vám rychlé zotavení.

Odesílání všech mých lásek a přání rychlého uzdravení nejlepšímu bratrovi na světě. Doufám, že se brzy probudíte k životu. Brzy se uzdrav.

Zdá se, že se připoutáváte ke svému nemocničnímu lůžku. No tak, brácho, bojuj za své uzdravení a vrať se brzy domů.

Doufám, že se budete cítit lépe a velmi brzy se uzdravíte.

Umírám, abych se s tebou setkal, když jsem se dozvěděl, že jsi přijat do nemocnice. Odesílání všech mých lásek a přání rychlého uzdravení přede mnou. Budeš v pořádku!

Umírám, abych se s tebou setkal, když jsem se dozvěděl, že jsi přijat do nemocnice. Odesílání všech mých lásek a přání rychlého uzdravení přede mnou. Budeš v pořádku!

Celý den a noc se za vás modlím za vaše zdraví. Kéž vám Bůh pošle anděly a přinese vám zdraví přímo z nebe!

Bylo mi líto, že jsem o vás slyšel a doufám, že se rychle zotavíte, pokud ne, pak vám znovu zlomím nohy!

Doufám, že se rychle uzdravíte a přejdete do běžného života.

Chybí mi váš živý vzhled a ten krásný úsměv, který držíte vždy na tváři. Vše, co si přeji, aby se stala magie, a ty se zase vracíš do normálního života.

Přeji vám, aby vám Bůh vždy přál dobré zdraví a veselý smích. Můžete z této špatné fáze brzy vyjít!

Není divu, že jste zapomněli, že příští týden máme zápas. Raději se tedy velmi brzy uzdravte.

Jen se uvolněte a rychle se zotavte.

Žádná nemoc není silnější než láska, větší než život a delší než vaše víra. Mějte tedy trpělivost, buďte opatrní a z Boží milosti budete brzy v pořádku!

Od té doby, co jsem poznal vaši nemoc, se modlím k Bohu, aby vám poskytl útěchu, sílu a rychlé uzdravení.

Posílám mé upřímné přání a doufám, že máte první uzdravení. Můžeš se vrátit k životu dříve, bratře!

Tato špatná fáze by také pominula postupně; prostě věř v sebe a buď trpělivý. Kéž vám Bůh umožní rychlé uzdravení a uzdravení opravdu brzy!

Показано 26 записей