Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Získejte modlitební zprávy pro bratra

Kéž vás Bůh díky tomuto procesu nemoci učiní silnějším a zdravějším, jak se stromy s každou bouří prohlubují!

Kéž vám Bůh dá sílu a trpělivost bojovat se svou nemocí a zvítězit nad ní! Brzy se uzdrav.

Kéž na vás září Boží záře a uzdraví vás z hlubin, aniž by za sebou zanechala jakoukoli nemoc!

Celý den a noc se za vás modlím za vaše zdraví. Kéž vám Bůh pošle anděly a přinese vám zdraví přímo z nebe!

Přeji vám, aby vám Bůh vždy přál dobré zdraví a veselý smích. Můžete z této špatné fáze brzy vyjít!

Od té doby, co jsem poznal vaši nemoc, se modlím k Bohu, aby vám poskytl útěchu, sílu a rychlé uzdravení.

Показано 6 записей