Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Děkuji Bohu za porod / porod

Děkuji ti, Bože, že jsi s námi trpělivý a že jsi nám požehnal sladké dítě. Budeme tento dar milovat a zbožňovat a budeme se snažit plnit své rodičovské povinnosti. Požehnej životu mého dítěte, můj pane.

Drahý Pane, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste nám požehnali zdravé dítě. Děkujeme, že jste poslali dítě a dali nám nové naděje. Budu své dítě milovat každou duší své duše a udělám z něj jednoho z tvých nejoddanějších služebníků.

Показано 2 записи