Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Děkuji Bohu Zprávy a Citáty

"Chci ti poděkovat, Pane, za život a všechno, co je v něm." Děkuji za den, za hodinu a minutu. “ - Maya Angelou

Máte v mém životě velký soucit, drahý Pane. V den promoce vám chci vrátit všechny chvály a díky vám, že jste mi udělali cestu milosrdenství a zázraků.

Bože, díky, že jsi mi dal moudrost a blaženost, vím, že bez tebe bych nemohl nic dělat. Děkuji Bohu za všechno dobré, co se v mém životě stalo.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi požehnal tak úžasným partnerem, který mě přibližuje. Děkujeme, že jste si splnili sen. Jsme vděční za všechno.

Děkuji ti, Bože, že jsi s námi trpělivý a že jsi nám požehnal sladké dítě. Budeme tento dar milovat a zbožňovat a budeme se snažit plnit své rodičovské povinnosti. Požehnej životu mého dítěte, můj pane.

Přesto Bůh jsi a vždy tam budeš se mnou, i když se zdá, že jsem navždy v divočině a utíkám dál a dál od Tebe, Ty, můj Bože, jsi mě tam vedl zpět do Tvého milujícího náručí.

Na své narozeniny vám chci poděkovat, Bože, že jste mi dali život a štěstí. Mít tak úžasnou rodinu a přátele mě neustále formuje jako člověka.

Děkuji Bohu za další rok života! Stále mnoho snů, tužeb ... a Vy jste vždy věrní! Co přinese tento rok, nevím! Ale víte, prosím, přiveďte mě, abych vám důvěřoval.

Jsem navždy vděčný za vaše nezměrná požehnání v mém životě. Na mé narozeniny vám chci poděkovat za to, že jste mátli jazyky mých nepřátel a pomohli mi stát se osobou, kterou jsem dnes.

Děkuji ti, Ježíši za požehnání, která na nás zasáhla. Děkuji vám za všechno štěstí, zdraví a bohatství. Děkuji za tento den.

Děkuji vám za to, že jste mi dal sílu pokračovat s mými akademiky. Děkuji ti, Bože, za tento krásný život a také za všechno ostatní. Odpusť mi všechny mé hříchy a stále mi žehnej.

Děkuji ti, Bože, za každou sekundu na této zemi, kterou už nikdy nedostanu zpět. Nauč mě, prosím, řídit tento život, který jsi mi dal.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi udělal štěstí, že jsem měl v životě takového skvělého společníka. Nikdy nemohu dokončit seznam všech důvodů, proč bych vám měl být vděčný. Stále žehnej mé rodině, drahý Pane.

"Děkuji, drahý Bože, za tento dobrý život a odpusť nám, pokud ho dostatečně nemilujeme." Děkuji za déšť. A za možnost probudit se za tři hodiny a jít na rybaření: teď vám za to děkuji, protože se potom nebudu cítit tak vděčný. “ - Garri

Drahý Pane, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste nám požehnali zdravé dítě. Děkujeme, že jste poslali dítě a dali nám nové naděje. Budu své dítě milovat každou duší své duše a udělám z něj jednoho z tvých nejoddanějších služebníků.

Drahý Pane, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste nám požehnali zdravé dítě. Děkujeme, že jste poslali dítě a dali nám nové naděje. Budu své dítě milovat každou duší své duše a udělám z něj jednoho z tvých nejoddanějších služebníků.

Jsem vděčný, Pane, za všechno, co dovoluješ, aby mi zkřížilo cestu. Děkuji za rozhodnutí, která mi dovolíte, a za poučení, která z těchto rozhodnutí plynou.

Pane, většinou jsem vděčný za vztah, který s Tebou mám. Pane, ty jsi inicioval tento vztah tím, čím se Tvůj Syn snažil dosáhnout, tím, že jsi zaplatil cenu za můj hřích, vykoupil mě a usmířil.

"Děkuji ti, Bože, za tento nejúžasnější den: za skákající zeleně duchové stromů a modrý skutečný sen o nebi;" a za všechno, co je přirozené, co je nekonečné, což je ano. “ - EE Cummings

Díky Bohu, že mi ukázal cestu moudrosti a štěstí, mám pocit, že bez tebe bych se mohl dostat kamkoli. Děkuji vám za všechny pozitivní věci, které se v tomto životě staly.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi požehnal krásný život. Jsem vám navždy vděčný za tento život.

Děkuji za energii, která živí mou duši, slunce, které ohřívá naše těla a vzduch, který plní naše plíce ...

Pane, přicházím před Tebou a toužím ti poděkovat. Otče, musím být vděčný za věci neviditelné a viděné, které jsi udělal v mém životě.

"Díky bohu, že mám zrak, to znamená, že když ležím v posteli, můžu kráčet krok za krokem po pády a drsné zemi a vidět každý kámen a květ a kousek bažiny a bavlny, kam se moje staré nohy nikdy nedostanou znovu Já. " - Beatrix Potterová

Děkuji ti, Pane, že jsi mě hoden všech požehnání, která jsi mi udělil. Věčně ti vděčný, můj pane.

Pane, slova nevyjadřují mou vděčnost. Neboť ve mně působí Tvá mocná síla, která mě transformuje a obnovuje mou mysl. Tobě, Pane, patříš věčně.

Jak moc tě nemiluji a děkuji, pokud jsi to byl ty, Bože, kdo mi dal šanci znovu najít štěstí. Požehnaný buď tvůj duch.

Jsem vám upřímně vděčný, drahý Pane, za všechno v mém životě. Pouze vy víte, co je pro mě nejlepší, a já vám věřím.

"Díky Bohu každé ráno, když vstaneš, že máš toho dne něco na práci, což musíš udělat, ať se ti to líbí nebo ne." - James Russell Lowell

„Možná nejsem tam, kde chci být, ale díky Bohu nejsem tam, kde jsem býval.“ - Joyce Meyer

Děkuji ti, Bože, že jsi mi dal zdraví, za jídlo, které poskytuješ, za vědomí, které jsi ve mě probudil. Děkuji bohu za všechno.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi dal zdraví, za jídlo, které poskytuješ, za vědomí, které jsi ve mě probudil. Děkuji bohu za všechno.

Děkuji vám za sílu modlitbou odvrátit se od sebelítosti nad žárlivostí. Děkuji za moudrost k odpočinku, abychom vám mohli i nadále sloužit.

Drahý Bože, kdybys neposlal svého syna Ježíše Krista na Zemi, byl by tento svět mnohem horší a bez naděje na záchranu. Děkuji za oběť vašeho syna.

Děkuji, že jste mi dali svobodnou vůli milovat a být milován, činit vlastní rozhodnutí, učit se ze svých chyb, smát se, když jsem šťastný, plakat, když jsem smutný.

"Děkuji ti, Bože, za důstojnost a krásu sebe sama." Vzácné vrozené já. Jediná věc, kterou nám nelze vzít. Jediná věc, kterou opravdu vlastníme. “ - Marjorie Holmes

Je nemožné přestat v tebe věřit, pokud jsi mě zachránil před okamžikem deprese, přišel jsi do mého života, když jsem to nejvíce potřeboval, díky tobě jsem jiný člověk plný lásky a cílů. Děkuji Bože.

Můj život by nestačil na to, abych vám poděkoval za všechny šťastné chvíle, které jste mi s rodinou poskytli. Děkuji, že jsi mi dal tolik, abych s nimi žil a za to, jak úžasný je můj život.

Drahý Bože, bez tebe život nemá smysl. Děkuji, že jste mi dali za cíl vést etický a vynikající život.

Děkuji ti, Bože, že jsi dal hříšníkovi, jako jsem já, nový život a ujištění, že jednoho dne budu s tebou v ráji, ne díky mé zásluze, ale Ježíšově dokonalé oběti na kříži za mé hříchy.

Děkuji Bohu za všechna tvá požehnání pro mě a moji rodinu, za sílu, kterou mi každý den dodáváš, a za všechny lidi kolem mě, díky nimž má život smysl.

„Jsem tak špatný jako nejhorší, ale díky Bohu jsem tak dobrý jako nejlepší.“ - Walt Whitman

"Bůh ti dnes dal dárek 86 400 sekund." Použili jste jeden k tomu, abyste řekli „děkuji“? “ - Dr. William Arthur Ward

Jsem vděčný, Pane, že už nemusím žít odsouzení, že jsi mě skutečně osvobodil, že jsem nový výtvor, který už nepotřebuji žít podle zákona. Vděčný Pane, že jsi mi dal nevýslovnou radost. Vděčný pane, že jste

Děkuji ti, Bože, že jsi mi vždy pomohl a dal mi trpělivost zvládnout všechno. Bez vás život nemá smysl.

Drahý Bože, děkuji ti za můj život na této zemi, ať už byl náročný nebo ne.

"Nikdy jsem nikoho nemiloval tak, jak mě miluješ ty." Nikdy jsem nikoho nemiloval tak, jak miluji tebe. Děkuji ti, Bože, že jsi nám ukázal cestu k sobě. “ - Nishan Panwar

"Nikdy jsem nikoho nemiloval tak, jak mě miluješ ty." Nikdy jsem nikoho nemiloval tak, jak miluji tebe. Děkuji ti, Bože, že jsi nám ukázal cestu k sobě. “ - Nishan Panwar

Nikdy vám nepřestanu děkovat, že jste ze mě udělali lepšího člověka. Slibuji, že budu loajální po všech stránkách. Děkuji, drahý Bože, za štěstí, které nyní v životě mám, a za lidi, kteří jsou se mnou.

Děkuji, že jste mi dali naději na konec světového utrpení, bolesti a války, na začátek světa naplněného světlem a věčnou láskou.

Děkuji za to, že jste mi dali sílu překonat soužení, dělat to, co je správné ve prospěch většího dobra, povznést se nad negativitu.

„Děkuji Bohu, že jsem sám sebou, a za život, který jsem dostal k životu, za přátele, milence a milované, a děkuji Bohu za to, že věděl, že všichni ti lidé už za mě zaplatili.“ - Maya Angelou

Děkuji Bože! Za to, že jsem tu pro mě, nikdy mě neopustil a vždy mě miloval.

Děkuji vám za moji rodinu, přátele, mazlíčky, kolegy a za každého dalšího živého tvora, kterého na své cestě potkám.

Drahý Bože, moc ti děkuji za příležitosti, které jsi mi dal, abych byl šťastný s úžasnou ženou, děkuji za to, že jsi se narodil zde na zemi a pomohl mi dosáhnout úspěchu.

Nikdy nepřestanu děkovat, že jste ze mě udělali spolehlivého a oddaného člověka. Pouze tobě budu věrný navždy. Díky za všechno, Bože, zejména za mé štěstí a štěstí lidí kolem mě.

„Jsem požehnaný a děkuji Bohu za každý den za všechno, co se pro mě stane.“ - Lil Wayne

Bože, děkuji ti, že jsi mi dal život a štěstí, že jsi mě vedl správnou cestou míru a spásy.

Děkuji, že jste mi vždy dali šanci být lepší verzí sebe sama a provázet mě životem.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi dal další den, další šanci stát se lepším jednotlivcem, další šanci dát a zažít lásku.

Děkuji vám za čas, který jsem mohl strávit se svým přítelem a sloužit mu, prosím, nauč mě milovat a sloužit druhým, jak jsi mi sloužil jako první.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi dal život a žehnal mu úžasnými lidmi a příležitostmi.

Děkuji, že jsi stále volal mé jméno, že mě stále miluješ stejně. Mé hříchy, odpustil jsi. Na tom kříži, moje cena, kterou jsi zaplatil. Pomozte mi prosím porozumět evangeliu.

Děkuji, že jsi stále volal mé jméno, že mě stále miluješ stejně. Mé hříchy, odpustil jsi. Na tom kříži, moje cena, kterou jsi zaplatil. Pomozte mi prosím porozumět evangeliu.

Otče, děkuji ti, že se vždy směješ, s otevřenou náručí a vítáš tohoto hříšníka zpět do svého objetí. Děkuji vám za radost, kterou o vás přináší.

Děkuji vám za všechno štěstí, které mi dáváte spolu s mými blízkými. Díky Bohu, že mě nechal tak dlouho s nimi žít a za všechno dobré, co v tomto životě mám.

Jsem stále naživu. Jsem stále zdravý. Jsem stále požehnaný. Děkuji Bohu za další den.

Drahý Bože, život je blažený a veškerá zásluha patří tobě. Děkuji vám za všechna ta nespočetná požehnání, která jste mi poskytli na každém kroku života.

Díky Bohu za to, že mi dal život a umožnil mi sdílet s rodinou a přáteli dobré časy, které budou navždy v paměti. Vždy mi osvětlete cestu.

Показано 65 записей