Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Děkuji bože zprávy

Bože, díky, že jsi mi dal moudrost a blaženost, vím, že bez tebe bych nemohl nic dělat. Děkuji Bohu za všechno dobré, co se v mém životě stalo.

Děkuji ti, Bože, za každou sekundu na této zemi, kterou už nikdy nedostanu zpět. Nauč mě, prosím, řídit tento život, který jsi mi dal.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi požehnal krásný život. Jsem vám navždy vděčný za tento život.

Děkuji ti, Pane, že jsi mě hoden všech požehnání, která jsi mi udělil. Věčně ti vděčný, můj pane.

Jsem vám upřímně vděčný, drahý Pane, za všechno v mém životě. Pouze vy víte, co je pro mě nejlepší, a já vám věřím.

Děkuji vám za sílu modlitbou odvrátit se od sebelítosti nad žárlivostí. Děkuji za moudrost k odpočinku, abychom vám mohli i nadále sloužit.

Děkuji, že jste mi dali svobodnou vůli milovat a být milován, činit vlastní rozhodnutí, učit se ze svých chyb, smát se, když jsem šťastný, plakat, když jsem smutný.

Drahý Bože, bez tebe život nemá smysl. Děkuji, že jste mi dali za cíl vést etický a vynikající život.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi vždy pomohl a dal mi trpělivost zvládnout všechno. Bez vás život nemá smysl.

Děkuji za to, že jste mi dali sílu překonat soužení, dělat to, co je správné ve prospěch většího dobra, povznést se nad negativitu.

Děkuji Bože! Za to, že jsem tu pro mě, nikdy mě neopustil a vždy mě miloval.

Nikdy nepřestanu děkovat, že jste ze mě udělali spolehlivého a oddaného člověka. Pouze tobě budu věrný navždy. Díky za všechno, Bože, zejména za mé štěstí a štěstí lidí kolem mě.

Děkuji, že jste mi vždy dali šanci být lepší verzí sebe sama a provázet mě životem.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi dal další den, další šanci stát se lepším jednotlivcem, další šanci dát a zažít lásku.

Děkuji vám za čas, který jsem mohl strávit se svým přítelem a sloužit mu, prosím, nauč mě milovat a sloužit druhým, jak jsi mi sloužil jako první.

Děkuji vám za čas, který jsem mohl strávit se svým přítelem a sloužit mu, prosím, nauč mě milovat a sloužit druhým, jak jsi mi sloužil jako první.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi dal život a žehnal mu úžasnými lidmi a příležitostmi.

Děkuji, že jsi stále volal mé jméno, že mě stále miluješ stejně. Mé hříchy, odpustil jsi. Na tom kříži, moje cena, kterou jsi zaplatil. Pomozte mi prosím porozumět evangeliu.

Otče, děkuji ti, že se vždy směješ, s otevřenou náručí a vítáš tohoto hříšníka zpět do svého objetí. Děkuji vám za radost, kterou o vás přináší.

Děkuji vám za všechno štěstí, které mi dáváte spolu s mými blízkými. Díky Bohu, že mě nechal tak dlouho s nimi žít a za všechno dobré, co v tomto životě mám.

Jsem stále naživu. Jsem stále zdravý. Jsem stále požehnaný. Děkuji Bohu za další den.

Drahý Bože, život je blažený a veškerá zásluha patří tobě. Děkuji vám za všechna ta nespočetná požehnání, která jste mi poskytli na každém kroku života.

Díky Bohu za to, že mi dal život a umožnil mi sdílet s rodinou a přáteli dobré časy, které budou navždy v paměti. Vždy mi osvětlete cestu.

Показано 22 записи