Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Děkuji bohu za všechna požehnání

Přesto Bůh jsi a vždy tam budeš se mnou, i když se zdá, že jsem navždy v divočině a utíkám dál a dál od Tebe, Ty, můj Bože, jsi mě tam vedl zpět do Tvého milujícího náručí.

Jsem vděčný, Pane, za všechno, co dovoluješ, aby mi zkřížilo cestu. Děkuji za rozhodnutí, která mi dovolíte, a za poučení, která z těchto rozhodnutí plynou.

Díky Bohu, že mi ukázal cestu moudrosti a štěstí, mám pocit, že bez tebe bych se mohl dostat kamkoli. Děkuji vám za všechny pozitivní věci, které se v tomto životě staly.

Pane, přicházím před Tebou a toužím ti poděkovat. Otče, musím být vděčný za věci neviditelné a viděné, které jsi udělal v mém životě.

Pane, slova nevyjadřují mou vděčnost. Neboť ve mně působí Tvá mocná síla, která mě transformuje a obnovuje mou mysl. Tobě, Pane, patříš věčně.

Drahý Bože, kdybys neposlal svého syna Ježíše Krista na Zemi, byl by tento svět mnohem horší a bez naděje na záchranu. Děkuji za oběť vašeho syna.

Můj život by nestačil na to, abych vám poděkoval za všechny šťastné chvíle, které jste mi s rodinou poskytli. Děkuji, že jsi mi dal tolik, abych s nimi žil a za to, jak úžasný je můj život.

Děkuji Bohu za všechna tvá požehnání pro mě a moji rodinu, za sílu, kterou mi každý den dodáváš, a za všechny lidi kolem mě, díky nimž má život smysl.

Drahý Bože, děkuji ti za můj život na této zemi, ať už byl náročný nebo ne.

Nikdy vám nepřestanu děkovat, že jste ze mě udělali lepšího člověka. Slibuji, že budu loajální po všech stránkách. Děkuji, drahý Bože, za štěstí, které nyní v životě mám, a za lidi, kteří jsou se mnou.

Drahý Bože, moc ti děkuji za příležitosti, které jsi mi dal, abych byl šťastný s úžasnou ženou, děkuji za to, že jsi se narodil zde na zemi a pomohl mi dosáhnout úspěchu.

Bože, děkuji ti, že jsi mi dal život a štěstí, že jsi mě vedl správnou cestou míru a spásy.

Показано 12 записей