Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Děkuji Bohu za promoce

Máte v mém životě velký soucit, drahý Pane. V den promoce vám chci vrátit všechny chvály a díky vám, že jste mi udělali cestu milosrdenství a zázraků.

Děkuji vám za to, že jste mi dal sílu pokračovat s mými akademiky. Děkuji ti, Bože, za tento krásný život a také za všechno ostatní. Odpusť mi všechny mé hříchy a stále mi žehnej.

Показано 2 записи